AJL04002 Úvod do literatury II (přednáška)

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Stephen Paul Hardy, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Horáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Čapek, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 12:00–13:40 C33, kromě Po 15. 4.
Předpoklady
NOW ( AJL04003 Úvod do literatury II ) && AJL04000 Úvod do literatury I přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Popis kurzu: Tento kurz sestává z přednášek (navazujících na semináře v kurzu AJ04003), které poskytují úvod do literární historie, literárních hnutí, kontextů a přístupů k literárním textům. Semináře kurzu AJ04003 poskytují praktičtější vhled do analýzy literárních textů a psaní kritických esejí. Semináře jsou založeny na skupinové práci a společné diskuzi.
Cíle kurzu: 1. Naučit studenty metodám literárního výzkumu a práce s primárními a sekundárními zdroji. 2. Studenti získají techniky potřebné pro literární analýzu a psaní akademických esejí. 3. Studenti si tříbí kritické myšlení a získávají hlubší vhled do toho, jak nás literatura ovlivňuje a jak obohacuje naše vnímání světa.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- získat vhled do základního přehledu vývoje anglofonních literatur a jejich žánrů a směrů
- napsat odbornou esej v anglickém jazyce
- provádět nezávislý výzkum se zpracováním zahraniční literatury
Osnova
 • Lectures take place every second week and alternate with Introduction to Literature seminars.
 • Lecture 1: Irish Modernist Drama
 • Lecture 2: British Modernism
 • Lecture 3: American Modernism
 • Lecture 4: Post-war British Drama
 • Lecture 5: Postmodernist Canadian Novel
 • Lecture 6: Postcolonial Australian Novel
Literatura
  povinná literatura
 • Virginia Woolf and the Bloomsbury avant-gardewar, civilization, modernity. Edited by Christine Froula. New York: Columbia University Press, 2005, xvii, 428. ISBN 0231134444. info
 • HUTCHEON, Linda. The politics of postmodernism. 2nd ed. London: Routledge, 2002, x, 214. ISBN 0415280168. info
 • KIBERD, Declan. Inventing Ireland : the literature of the modern nation. London: Vintage, 1996, xvi, 719. ISBN 009958221X. info
 • ESSLIN, Martin. The theatre of the absurd. Garden City, N.Y.: Anchor Books, 1961, 364 s. info
Výukové metody
Přednášky se konají jednou za dva týdny a jsou doplňovány semináři, které se konají v alternativních týdnech.
Metody hodnocení
Na konci přednáškového cyklu studenti piší krátký písemný test, který pokrývá základní vědomosti témat prezentovaných v přednáškách.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/AJL04002