AJL04002 Úvod do literatury II (přednáška)

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Stephen Paul Hardy, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Horáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 16:00–17:40 C33
Předpoklady
NOW ( AJL04003 Úvod do literatury II ) && AJL04000 Úvod do literatury I přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Popis kurzu: Tento kurz sestává z přednášek (navazujících na semináře v kurzu AJ04003), které poskytují úvod do literární historie, literárních hnutí, kontextů a přístupů k literárním textům. Semináře kurzu AJ04003 poskytují praktičtější vhled do analýzy literárních textů a psaní kritických esejí. Semináře jsou založeny na skupinové práci a společné diskuzi.
Cíle kurzu: 1. Naučit studenty metodám literárního výzkumu a práce s primárními a sekundárními zdroji. 2. Studenti získají techniky potřebné pro literární analýzu a psaní akademických esejí. 3. Studenti si tříbí kritické myšlení a získávají hlubší vhled do toho, jak nás literatura ovlivňuje a jak obohacuje naše vnímání světa.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- získat vhled do základního přehledu vývoje anglofonních literatur a jejich žánrů a směrů
- napsat odbornou esej v anglickém jazyce
- provádět nezávislý výzkum se zpracováním zahraniční literatury
Osnova
 • Lectures take place every second week and alternate with Introduction to Literature seminars.
 • Lecture 1: Irish Modernist Drama
 • Lecture 2: British Modernism
 • Lecture 3: American Modernism
 • Lecture 4: Post-war British Drama
 • Lecture 5: Postmodernist Canadian Novel
 • Lecture 6: Postcolonial Australian Novel
Literatura
  povinná literatura
 • Virginia Woolf and the Bloomsbury avant-gardewar, civilization, modernity. Edited by Christine Froula. New York: Columbia University Press, 2005. xvii, 428. ISBN 0231134444. info
 • HUTCHEON, Linda. The politics of postmodernism. 2nd ed. London: Routledge, 2002. x, 214. ISBN 0415280168. info
 • KIBERD, Declan. Inventing Ireland : the literature of the modern nation. London: Vintage, 1996. xvi, 719. ISBN 009958221X. info
 • ESSLIN, Martin. The theatre of the absurd. Garden City, N.Y.: Anchor Books, 1961. 364 s. info
Výukové metody
Přednášky se konají jednou za dva týdny a jsou doplňovány semináři, které se konají v alternativních týdnech.
Metody hodnocení
Na konci přednáškového cyklu studenti piší krátký písemný test, který pokrývá základní vědomosti témat prezentovaných v přednáškách.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.