PAM105 The Inovation in a Czech School

Faculty of Arts
Autumn 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Inovation, change and development in education systems with special attention to adult education are discussed in the course on the background of theories of innovation and organizational theories. Innovative movements and activities of both private institutions and NGO´s within the czech educational system after year 1989 are discussed in the course with special attention to low, policy and social framework. Special attention is paid to innovations at the level of educationa institutions.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to:
- understand and explain the innovation processes in schools and education;
- interpret success or failure of innovative and reform attempts;
- plan interventions into educational reality supporting implementation and spreading of innovations.
Syllabus
 • Innovations and innovative processes
 • Innovations in education and reform attempts in Czech education after year 1989. Innovations and reforms in wider social context.
 • Innovations and schools development and school improvement. School as learning organizations. Key areas of school operation and innovations in these areas.
 • Innovations in work of adult educators.
 • Personal, pedagogical and cultural level of innovation.
 • Management and support of innovations.
 • Innovative movement and operation of private insitutions and NGOs in educational system.
Literature
  required literature
 • Strategie celoživotního učení ČR
 • NOVOTNÝ, Petr. Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. (Workplace Learning. Possibilities to apply the concept of workplace learning in the Czech environment.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 152 pp. ISBN 978-80-210-5116-4. info
 • RÝDL, Karel. Inovace školských systémů. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 281 s. ISBN 80-86642-17-8. info
  recommended literature
 • Časopisy Andragogika, Andragogika v praxi, Andragogická revue, Studia paedagogica, Lifelong learning - Celoživotní vzdělávání
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ and Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 298 pp. ISBN 978-80-210-8460-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice (Do We Learn Through All Our Lives? On adult education in the Czech Republic). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 339 pp. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 139 s. ISBN 80-7178-584-9. info
 • Národní program rozvoje vzdělávání v České republice : Bílá kniha. Edited by Jiří Kotásek. Praha: Tauris, 2001. 98 s. ISBN 8021103728. info
 • ČERYCH, Ladislav. České vzdělání a Evropa : strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR při vstupu do EU : (předběžná verze). Praha: [s.n.], 1998. 230 s. info
Teaching methods
Lectures. Presentation of students individual project.
Assessment methods
Presentation of students individual project fulfilling requirements.And the other requirement is 80% participation in the seminar, it is a prerequisite for credit.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2022/PAM105