PJA111 Outline of Polish Culture

Faculty of Arts
Autumn 2004
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jiří Zatloukal, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Feilhauer (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D.
Timetable
Fri 10:50–12:25 39
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Cílem prvního bloku pěti přednášek je stručný úvod do studia kultury Polska. Základní vědomosti z historie architektury, malířství, užitého umění zprostředkované jako výraz dobového kulturního klimatu, dále přehled hudby, divadla, filmu a některé údaje o vývoji školského systému na území Polska. Z těchto načrtnutých poznatků by měla vyplynout obecná představa o charakteru polských kulturních dějin a souvislostech mezi jednotlivými druhy umění.
Literature
  • VITOŇ, Jan. Úvod do dějin a kultury Polska. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1995. 153 s. ISBN 80-7066-988-8. info
  • DAVIES, Norman. Polsko :dějiny národa ve středu Evropy. Translated by Miroslava Valentová - Aleš Valenta. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 481 s., [8. ISBN 80-7260-083-4. info
  • ROSZKOWSKI, Wojciech. Historia Polski : 1914-1997. Wyd. 6. rozsz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 476 s. ISBN 8301126841. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2004/PJA111