PJA111 Outline of Polish Culture

Faculty of Arts
Autumn 2005
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jiří Zatloukal, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Feilhauer (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D.
Timetable
Fri 11:40–13:15 A33 stara
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V rámci pěti přednášek o polské kultuře bude probráno několik tématických okruhů. Představen bude nejvýznamnější polský emigrační časopis druhé poloviny 20. století "Kultura" a jeho spolupracovníci. Dále v rámci přiblížení výtvarného umění provedeme exkurzi po malířství 19. století v Polsku. V přednášce o polské hudbě bude pojednáno o hlavních kompozitorech klasické hudby a okolnostech hudebního života. Dále proběhne seznámení se silnou generací polského filmu po 2. světové válce. Konec bude věnován (alespoň v letmém nárysu) významným architektonickým památkám v Polsku.
Literature
  • DAVIES, Norman. Polsko :dějiny národa ve středu Evropy. Translated by Miroslava Valentová - Aleš Valenta. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 481 s., [8. ISBN 80-7260-083-4. info
  • ROSZKOWSKI, Wojciech. Historia Polski : 1914-1997. Wyd. 6. rozsz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 476 s. ISBN 8301126841. info
  • PACZKOWSKI, Andrzej. Půl století dějin Polska 1939-1989. Translated by Petruška Šustrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 381 s. ISBN 8020007377. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2004, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2005/PJA111