PJA111 History of Polish Literature I

Faculty of Arts
Spring 2000
Extent and Intensity
3/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D.
Guaranteed by
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
PJA105 Outline of Polish Cultural History
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Přehled dějin polské literatury od počátků polského písemnictví, přes literaturu období renezance až po literaturu v období baroka. Informace o literárních epochách, směrech, školách a autorech, s rozbory žánrů a konkrétních děl a také s cíleným vedením k písemnému projevu odborného stylu v dané problematice (referáty z povinné četby a semestrální práce). Informace o literatuře středověku, s důrazem na první polské písemné památky, zejména anály, kroniky, homiletiku atd., vznik písňové tvorby, poezie a prózy duchovní i světské, náčrt vývoje dramatických forem. Informace o pronikání renezančního humanismu do Polska v období renezance s přehledem o evropském kontextu, přehled o tvorbě latinské i prvních dílech psaných polsky. Přehled o autorech a jejich dílech v tomto období, se zdůrazněním na zakladatelskou roli M. Reje a J. Kochanowského, orientace o pronikání baroka do renezanční literatury. Informace o polské literatuře v období baroka, orientace v evropském kontextu, přehled autorů a jejich děl v tomto období, podtržení děl význačných autorů.
Literature
 • Michałowska, T.: Średniowiecze, PWN Warszawa 1997 a předch.
 • Budzyk, K.: Szkice i materiały do dziejów literatury staropolskiej, Warszawa 1955
 • Kol. autorů: Dejiny poĺskej literatúry, Bratislava 1987
 • Krzyżanowski, J.: Historia literatury polskiej, Warszawa 1969
 • Kleiner, J. –Maciąg, W.: Zarys dziejów literatury polskiej, Wrocław 1972 ad.
 • Pelc, J.: Barok – epoka przeciwieństw, Warszawa 1993
 • HERNAS, Czesław. Barok. Wyd. 6. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 742 s. ISBN 8301122625. info
 • WITCZAK, Tadeusz. Literatura Średniowiecza. Wyd. 2. popr. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. 226 s. ISBN 8301123664. info
 • SAJKOWSKI, Alojzy. Barok. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. ISBN 83-02-03413-4. info
 • HERNAS, Czesław. Literatura baroku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. ISBN 8301076801. info
 • ZIOMEK, Jerzy. Literatura Odrodzenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. ISBN 8301068612. info
 • ZIOMEK, Jerzy. Renesans. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. 476 s. info
 • KREJČÍ, Karel. Dějiny polské literatury. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1953. 593 s., [2. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Spring 2000, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2000/PJA111