PJA307 History of Polish Literature IV

Faculty of Arts
Autumn 2006
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D.
Timetable
Tue 8:20–9:55 A46
Prerequisites (in Czech)
PJA208 History of Polish Literature III
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Přehled dějin polské literatury v letech 1918-1956, tedy v období meziválečného dvacetiletí, druhé světové války a bezprostředně poválečném.
Syllabus (in Czech)
 • Přehled dějin polské literatury v letech 1918-1956. Obsahuje informace o literárních a uměleckých směrech v té době v Evropě, o příslušných literárních epochách, literárních směrech, školách a autorech v Polsku, rozbory žánrů a konkrétních děl a také cílené vedení k písemnému projevu odborného stylu v dané problematice (referáty a semestrální práce).
Literature
 • Kwiatkowski, J.: Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990 ad.
 • Nasiłowska, A.: Trzydziestolecie 1914-1944, Warszawa 1995 ad.
 • Kol. autorů: Literatura emigracyjna 1939-1989, Katowice 1994
 • Pyszny, J., Zawada, A.: Literatura XX wieku, Wrocław 1999
 • Kol. autorů: Literatura polska 1918-1975. Tom 1, Warszawa 1975
 • Kol. autorů: Dejiny poĺskej literatúry, Bratislava 1987
 • Kol. autorů: Z problemów literatury polskiej XX wieku 2, Warszawa 1965
 • Kleiner, J. -Maciąg, W.: Zarys dziejów literatury polskiej, Wrocław 1972 ad.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2006/PJA307