PJA307 History of Polish Literature IV

Faculty of Arts
Spring 2004
Extent and Intensity
3/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D.
Timetable
Thu 13:20–14:55 8
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Přehled dějin polské literatury v období mezi dvěma světovými válkami a v období druhé světové války.
Syllabus (in Czech)
 • Přehled dějin polské literatury období modernismu. Obsahuje informace o literárních a uměleckých směrech v té době v Evropě,o této literární epoše, o literárních směrech, školách a autorech v Polsku, rozbory žánrů a konkrétních děl a také cílené vedení k písemnému projevu odborného stylu v dané problematice (referáty a semestrální práce). Přehled dějin polské literatury období meziválečného neorealismu. Obsahuje informace o tomto období, o literárních směrech, skupinách, školách, časopisech a autorech. Nástin postmodernistických změn v polské literatuře, rozbory žánrů a míry jejich dekonstrukce a rozbory konkrétních děl. Cílené vedení k písemnému projevu odborného stylu v dané problematice (referáty a semestrální práce), příprava na závěrečnou či diplomovou práci.
Literature
 • Kwiatkowski, J.: Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990 ad.
 • Nasiłowska, A.: Trzydziestolecie 1914-1944, PWN 1995 ad.
 • Pyszny, J., Zawada, A.: Literatura XX wieku, Wrocław 1999
 • Matuszewski, R.: Literatura międzywojenna, Warszawa 1953 ad.
 • Kol. autorů: Z problemów literatury polskiej XX wieku 2, Warszawa 1965
 • Kol. autorů: Literatura polska 1918-1975 1, Warszawa 1975
 • Hutnikiewicz, A.: Młoda Polska, Warszawa 1997 a před.
 • Krzyżanowski, J.: Historia literatury polskiej, PWN Warszawa 1969 ad.
 • Kol. autorů: Literatura polska 1918-1975 1, Warszawa 1975
 • Kleiner, J. -Maciąg, W.: Zarys dziejów literatury polskiej, Wrocław 1972 ad.
 • Kol. autorů: Dejiny poĺskej literatúry, Bratislava 1987
 • Podraza-Kwiatkowska, M.: Literatura Młodej Polski, Warszawa 1997 a před.
 • KREJČÍ, Karel. Dějiny polské literatury. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1953. 593 s., [2. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2004/PJA307