PJA307 Polish Literature 1918–1956

Faculty of Arts
Autumn 2014
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (lecturer)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (seminar tutor)
Mgr. Jaroslava Smejkalová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
Tue 17:30–19:05 zrusena M25
Prerequisites (in Czech)
PJA106 Outline of Polish Literature || VYCET ( 2 , PJA125 Old Polish Literature , PJA207 Enlightenment and Romanticism , PJA208 Polish Positivism & Modernism )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
An overview of the history of Polish literature from 1918 till 1956. The course contains information about the period, the literary epochs, trends, schools and authors, with an analysis of genres and specific works and also leads toward a knowledge of written forms of expression within the given issues. Main aims of the course are:
- to understand development of the Polish literature of that period;
- to understand the most prominent representatives of the Polish literature of inter-war, World War II and post-war years;
- to understand Polish literature as an integrative part of the building the national consciousness;
- to become familiar with an essential amount of scientific literature and its methods;
- to work with the secondary literature creatively;
- to apply acquired knowledge and skills on the creation of own scientific texts.
Syllabus
 • 1. The characteristics of the period between 1918 and 1939 and increasing contact with other European literatures.
 • 2.-4. The developement of Polish inter-war poetry.
 • 5.-7. The developement of Polish inter-war prose.
 • 8. Polish inter-war drama.
 • 9. Situation of literature during the Second World War.
 • 10. Ideology and Socialist realism after the World War II.
 • 11. The political “thaw” after 1953.
Literature
  required literature
 • KWIATKOWSKI, Jerzy. Dwudziestolecie międzywojenne. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 596 s. ISBN 9788301138516. info
 • NASIŁOWSKA, Anna. Trzydziestolecie : 1914-1944. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. 215 s. ISBN 83-01-11861-X. info
 • ŚWIĘCH, Jerzy. Literatura polska w latach II wojny światowej. Wyd. 6. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 582 s. ISBN 8301138521. info
 • JAROSIŃSKI, Zbigniew. Literatura lat, 1945-1975. Wyd. 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 202 s. ISBN 8301119985. info
  recommended literature
 • ŠTĚPÁN, Ludvík. Hledání tvaru. Vývoj forem polských literárních žánrů (poezie a próza). první. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 490 pp. spisy FF č. 349. ISBN 80-210-393-6. info
 • ŠTĚPÁN, Ludvík, Roman MADECKI, Anna GAWARECKA, Krystyna KARDYNI-PELIKÁNOVÁ, Lenka VÍTOVÁ, Vanda PINDUROVÁ, Jarmil PELIKÁN, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Boguslaw BAKULA, Dobrochna DABERT, Grzegorz GAZDA, Andrzej ZAWADA and Irena HRABĚTOVÁ. Slovník polských spisovatelů (Dictionary of Polish Writers). Ludvík Štěpán - autor koncepce slovníku a editor, autor předmluvy a úvodní eseje. první. Praha: Libri, 2000. 555 pp. Slovníky spisovatelů 107. ISBN 80-7277-005-5. info
 • BALCERZAN, Edward. Poezja polska w latach 1918-1939. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. 223 s. ISBN 83-02-05977-3. info
 • BALCERZAN, Edward. Poezja polska w latach 1939-1965. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. ISBN 830201172X. info
 • GAZDA, Grzegorz. Awangarda - nowoczesność i tradycja. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1987. ISBN 83-218-0582-5. info
 • Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki. Edited by Zbigniew Jarosiński - Helena Zaworska. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1978. info
 • Futuryzm i jego warianty w literaturze europejskiej. Edited by Józef Heistein. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1977. info
 • WAŚKIEWICZ, Andrzej Krzysztof. W kręgu " Zwrotnicy " : studia i szkice z dziejów krakowskiej Awangardy. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1983. ISBN 8308008879. info
 • ZAWORSKA, Helena. O nową sztukę : polskie programy artystyczne lat 1917-1922. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. info
 • HUTNIKIEWICZ, Artur. Od czystej formy do literatury faktu : główne teorie i programy literackie 20 stulecia. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1965. info
 • Myśl teatralna polskiej awangardy, 1919-1939 : antologia. Edited by Stanisław Marczak-Oborski. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1973. info
 • BOLECKI, Włodzimierz. Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym :Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni : studium z poetyki historycznej. Wyd. 2. popr. i uzup. Kraków: Universitas, 1996. 393 s. ISBN 83-7052-321-8. info
 • SZYMAŃSKI, Wiesław Paweł. Od metafory do heroizmu : z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1967. 257 s. info
Teaching methods
Lectures combined with seminars (analysis o chosen literaty texts, class disscusion), reading of reccomended literature.
Assessment methods
Attendance (3 absences per semester are allowed), compulsory reading. Completion: 1/ written exam (60 %), 2/ seminar paper, presentation, two reviews of seminar papers (40 %).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2014, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2014/PJA307