LJMedA08 Interpretative Seminar: Medieval Latin II

Faculty of Arts
Spring 2007
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Timetable
Mon 8:20–9:55 A32 stara
Prerequisites (in Czech)
LJBcA04zk Exam in Latin Grammar
splnění požadavků pro bakalářskou zkoušku z latiny, absolvování samostné zkoušky není podmínkou pro zápis do předmětu
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Summa recreatorum. Lecture of text, commentary, interpretation.
Syllabus (in Czech)
  • Úvod do zábavné českolatinské literatury 14. století. Četba prvních tří traktátů sborníku Summa recreatorum. Četba souvisejících autorů a děl (Petrus Hispanus, Albertus Magnus, Mensa philosophica, Responsorium curiosorum). Sledování způsobu, jakým vznikaly středověké kompilace. Výklad základních dietetických pojmů.
Literature
  • NECHUTOVÁ, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000. 365 pp. info
Assessment methods (in Czech)
Zápočet bude studentům udělen na základě aktivní práce v semináři (příprava, schopnost překladu a samostatného komentáře)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 0.
The course is also listed under the following terms Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2007/LJMedA08