LJMedA08 Interpretative Seminar: Medieval Latin II

Faculty of Arts
Spring 2011
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Timetable
Tue 14:10–15:45 C41
Prerequisites
LJBcA04zk Exam in Latin Grammar
Knowledge of Latin to the extent of the B. A. State Exam. The exam itself is not required for the enrollment to the course.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Hlavním cílem kurzu je získat porozumění myšlení, lierárnímu výrazu a úrovni latinského vyjadřování českého reformátora M. Jana Husa. Za tím účelem budou čteny vybrané husy Husovy korespondence a některé další texty (kázání, traktáty).Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni: zhodnotit dosavadní stav bádání o Husově literáním díle a zejména o jeho zpřístupnění; porozumět sdělení studovaných textů;analyzovat jejich jazyk, zacházení s tzv. autoritami.
Syllabus
 • 1. Literární pozůstalost M. Jan Husa
 • 2. Stav a způsoby zpřístupnění Husova díla
 • 3. Charakter Husovy latinské korepondence - adresáti, okolnosti vzniku listů
 • 4. Průběh Husovy pře
 • 5. Formální vlastnosti Husových latinských listů
 • 6. Kostnické listy.
 • , 7. Četba, překlad, interpretace vybraných listů: z M. Jana Husi Korespondence a dokumenty (ed. V. Novotný, Praha 1920) č. 46,11, 23, 31, 50, 52,53,88 (Zikmundův glejt), 108,155
Literature
  required literature
 • KEJŘ, Jiří. Husův proces. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000. 235 s. ISBN 8070213876. info
 • HUS, Jan. M. Jana Husi Korespondence a dokumenty : Korespondence a dokumenty (Variant.). Edited by Václav [historik] Novotný. V Praze: Nákladem komise pro vydávání pramenů náboženského hnutí českého, 1920. info
 • HUS, Jan. M. Jana Husi Korespondence a dokumenty : Korespondence a dokumenty (Variant.). Edited by Václav [historik] Novotný. V Praze: Nákladem komise pro vydávání pramenů náboženského hnutí českého, 1920. info
  recommended literature
 • KEJŘ, Jiří. Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu. Ústí nad Labem: Albis international, 1999. 59 s. ISBN 80-86067-24-6. info
 • ŠMAHEL, František. Husův proces v Kostnici. Praha: Melantrich, 1988. 40 s. info
 • NOVOTNÝ, Václav. M. Jan Hus : život a učení. D. 1. Část 2, Život a dílo. V Praze: Nákladem Jana Laichtera, 1921. 552 s. info
 • NOVOTNÝ, Václav [historik]. M. Jan Hus : život a učení. D. 1. Část 1, Život a dílo. V Praze: Nákladem Jana Laichtera, 1919. info
Teaching methods
One 2-hour seminar per week, reading (translation),interpretation, class discussion.
Assessment methods
Type of teaching: seminar. Requirements: regular attendance in the course (min. 75%) and active participation in the class discussions; continuous reading of presented texts; written paper (translation with commentary).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught once in two years.
Information on the extent and intensity of the course: 0.
The course is also listed under the following terms Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2011, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2011/LJMedA08