LJMedA08 Interpretative Seminar: Medieval Latin II

Faculty of Arts
Spring 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Timetable
Mon 8:20–9:55 A48
Prerequisites (in Czech)
LJBcA04zk Exam in Latin Grammar
splnění požadavků pro bakalářskou zkoušku z latiny, absolvování samostné zkoušky není podmínkou pro zápis do předmětu
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Carmina Burana. Lecture of text, commentary, interpretation.
Syllabus (in Czech)
  • V semináři budou postupně překládány vybrané skladby sbírky Carmina Burana (CB 11, 16, 17, 41, 42, 44, 51, 74, 75, 100, 117, 123, 130, 131a, 136, 138, 143, 191, 196, 211, 219). Při jejich četbě se studenti prakticky seznámí s metrickým, rytmickým i rytmo-metrickým prozodickým systémem středověké poezie.
Literature
  • Concordantia in Carmina Burana. Edited by Benedikt Konrad Vollmann - Manfred Wacht. Hildeshein: Olms-Weidmann, 1996. 887 s. ISBN 3-487-10253-6. info
  • Carmina burana. Edited by Wilhelm Meyer - Alfons Hilka - Otto Schumann. 2., unveränderte Aufl. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1978. xvi, 112. ISBN 3533007804. info
  • Carmina burana. Edited by Wilhelm Meyer - Alfons Hilka - Otto Schumann. 2. Aufl. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1971. xvi, 315. ISBN 3533007812. info
  • Carmina Burana. Bd. 2, Kommentar. [H.] 1, Einleitung : (die Handschrift der Carmina Burana), die moralisch-satirischen Dichtungen. Edited by Alfons Hilka - Otto Schumann. Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1930. info
Assessment methods (in Czech)
Zápočet bude studentům udělen na základě aktivní práce v semináři (příprava, schopnost překladu a samostatného komentáře)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 0.
The course is also listed under the following terms Spring 2007, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2008/LJMedA08