MED12 Renesanční humanismus

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 12:30–14:05 K33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po skončení této přednášky budou studenti mít přehled o hlavních historických událostech, filozofickém myšlení, vědeckém pokroku, jazykové kultuře, literární, architektonické a výtvarné tvorbě epochy od sklonku 14. století do 16. století, tedy epochy, jejíž myšlení a životní názor formoval tzv. renesanční humanismus. Výklad se soustředí zejména na prostředí renesanční Itálie a na přední představitele jejího kulturního života (Leon Battista Alberti, Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni, Flavio Biondo, Francesco Filelfo, Cristoforo Landino, Coluccio Salutati, Niccolò Niccoli, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Lorenzo Valla, Giulio Cesare della Scala, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Angelo Poliziano, Ennea Silvio Piccolomini, kardinál Bessarione a další). Zvláštní pozornost bude zaměřena na snahu italských humanistů a umělců o návrat k antice, tedy o poznání antických literárních, výtvarných a architektonických děl a o obnovení této antické „tradice“ v současném umění. Několik závěrečných hodin bude věnováno také recepci italského humanismu severně od Alp a specifickým projevům zaalpské renesance.
Osnova
 • 1. předchůdci renesančního humanismu ve středověku, renesance 12. století;
 • 2. dobové myšlení a filozofie (návrat k antice, důraz na člověka); neoplatonismus (Marsilio Ficino a neoplatonská akademie v Careggi; Cristoforo Landino);
 • 3. hlavní „renesanční“ papežové (Evžen IV., Mikuláš V., Pius II., Sixtus IV.) a Řím jejich doby; Lorenzo Valla a kritika tzv. Konstantinovy donace;
 • 4. dvorská kultura v renesanční Itálii (Florencie, Mantova, Ferrara, Urbino, Miláno);
 • 5. „studia humanitatis“; sběr a první edice klasiků (Poggio Bracciolini a jeho „objevy“ antických textů během kostnického koncilu); znovuobnovení znalosti řečtiny (Manuele Crisolora, Francesco Filelfo); humanistická latina, latina x volgare (Leonardo Bruni); hlavní představitelé italské renesanční literatury (Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca);
 • 6. „uomini illustri“ v literatuře a výtvarném umění (Vespasiano da Bisticci, Paolo Giovio);
 • 7. italští humanisté – antikváři, rekonstrukce antického Říma (Leon Battista Alberti, Flavio Biondo); Raffael, Bramante a první „vědecké“ vykopávky v Římě; Pirro Ligorio;
 • 8. renesanční architektura v Itálii (Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti);
 • 9. renesanční sochařství a malířství v Itálii (Donatello; Pisanello, Botticelli, Piero della Francesca); paragone; ekfrasis;
 • 10. renesance a humanismus v Zaalpí: filozofie, literatura, filologie (Mikuláš Kusánský, Erasmus Rotterdamský, Philipp Melanchthon, Johann Reuchlin);
 • 11. humanismus, renesance a reformace v českých zemích (Jan Blahoslav);
 • 12. renesanční umění v Zaalpí (Francie, Německo; Polsko; země Koruny české za vlády Vladislava Jagellonského, Uhry za vlády Matyáše Korvína).
Literatura
 • JOHNSON, Paul. Dějiny renesance. Translated by Jiří Svoboda. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2004. 149 s. ISBN 8086598683. info
 • Renesanční člověk a jeho svět. Edited by Eugenio Garin. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 279 s. ISBN 8070216530. info
 • BURKE, Peter. Italská renesance : kultura a společnost v Itálii. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1996. 319 s. ISBN 8020405895. info
 • HLOBIL, Ivo a Eduard PETRŮ. Humanismus a raná renesance na Moravě. Photo by Prokop Paul. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 274 s. ISBN 8020003851. info
Výukové metody
Výuka probíhá částečně formou přednášek na témata daná sylabem a částečně formou seminářů, ve kterých budou studenti prezentovat vlastní seminární práce na témata z vybraných okruhů. Předpokládá se účast studenta na výuce (platí povinnost 75% docházky).
Metody hodnocení
Seminární práce na zadané téma. Závěrečný vědomostní test (75% úspěšnost).
Informace učitele
Doporučená literatura / recommanded literature: MICHAEL BAXANDALL, Words for pictures: seven papers on Renassiance arte and criticism, Yale University Press, New Haven 2003. ID., Giotto and the orators: humanist observers of painting in Italy and the discovery of pictorial composition, 1350 – 1450, Clarendon Press, Oxford 1971. La Roma di Leon Battista Alberti: umanisti, architetti e artisti alla scoperta dell´antico nella città del Quattrocento, a cura di Francesco Paolo Fiore, Skira, Milano 2005. PAUL OSKAR KRISTELLER, Osm filosofů italské renesance, přeložil Tomáš Nejezchleba, Vyšehrad, Praha 2007. ROLF TOMAN (ED.), Umění italské renesance: architektura, sochařství, malířství, kresba, Slováry, Praha 2000. Ecfrasi: modelli ed esempi fra Medioevo e Rinascimento, a cura di Gianni Ventura, Bulzoni, Roma 2004.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.