KSCA015 Academic Writing II

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (lecturer)
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Supplier department: Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
each even Wednesday 14:10–15:45 U37
Prerequisites
NOW ( KSCA014 Academic Writing I ) || KSCA014 Academic Writing I
Successfully completed course KSCA014
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives

B. The theory and methodology of Fieldwork (Mgr. Jana Vávrová Mašková, PhD. Mgr. Zdeňka Pitrunová)
The course will provide essential knowledge which will help student to create their own research project and conduct fieldwork.
Seminar C: This course is designed to introduce students to the interdisciplinary character of international studies and history, and to acquaint them with major trends and themes in global affairs and history today. Students will also acquire knowledge regarding the origins and development of the field, and study key international and history topics that affect all of our lives.
After completing this course, the student will be able to:
• discipline-based concepts, analytical tools, research theories and ideologies
• region-based information, perspectives, issues, and theories
• historic, political, and cultural perspectives on worlds history
Syllabus
 • Seminar C:
 • 1. Introduction lesson
 • 2. Methodology
 • 3. Work with sources
 • 4. Student’s presentations and discussions
 • 5. Student’s presentations and discussions
 • 6. Student’s presentations and discussions/A visit in an archive
Literature
 • VEYNE, Paul. Jak se píšou dějiny. Translated by Čestmír Pelikán. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 444 s. ISBN 9788087378267. info
 • KŘOVÁČKOVÁ, Blanka and Martin SKUTIL. Jak napsat seminární a závěrečné práce ve společenských vědách. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 31, xvii. ISBN 9788070418635. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • SVÁTEK, František and Jiří ŠTAIF. Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. Edited by Zdeněk Jindra. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 161 s. ISBN 8071844381. info
Teaching methods
essays and homeworks, discussions
Assessment methods
A. Literary theory, textual studies:
- 5x homework on given topic
- 100% attendance, activity during lectures
- final academic paper
Seminar C:
- Presentation
- Essay
- Only one absence is allowed during semester
This essay writing course will be presented as a seminar combined with instruction and activity based application and feedback.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/KSCA015