PB12JA11 Educational Theories

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (lecturer)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
PB11PA3 Foundations of Education || PGK11A12 Foundations of Education || PG11A12 Gen. Educ. Science || PGB002 Gen. Educ. Science || PBB001 Foundations of Education || PGBK002 Gen. Educ. Science
Předpokladem je zkouška z Obecné pedagogiky v podzimním semestru.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Aim of this discipline is to gain knowledge of educational theories, understanding of theories and ability to evaluate critically each educational theories.
Syllabus
 • The discipline makes a link to General Education and focuses studentsattention to selected theories related to education. Among them, academic, congitive-psychological, personalistic, social, socio-cognitive, sporitual and technological theories play the main role.
 • 1. Spiritualistic theories (Steiner, waldorf, Maslow, Leonard, Ferguson)
 • 2. Personalist theories (New schools školy, Reddie, Neill)
 • 3. Psychocognitive theories (Piaget, Kohlberg, von Glasersfeld, Bruner)
 • 4. Social Cognitive theories (Vygotsky, Bandura)
 • 5. Social theories (Freire, Giroux, Shor, McLaren)
 • 6. Academic theories (accontability)
 • 7. Technological theories (ICT, McLuhan, Baudrillard, e-learning)
 • 8. Neoliberalism (Štech)
 • 9. Deschooling
Literature
  required literature
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
 • POL, Milan. Škola v proměnách (School in transformations.). 1. plus 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 196 pp. ISBN 978-80-210-4499-9. info
  recommended literature
 • VYGOTSKIJ, Lev Semenovič and Jan PRŮCHA. Psychologie myšlení a řeči. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 135 s. ISBN 8071789437. info
 • WATZLAWICK, Paul, Don D. JACKSON and Janet Beavin BAVELASOVÁ. Pragmatika lidské komunikace :interakční vzorce, patologie a paradoxy. Translated by Barbora Zídková - Zbyněk Vybíral. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. 243 s. ISBN 80-86088-04-9. info
  not specified
 • Moderní pedagogika. Edited by Jan Průcha. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3. info
 • PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1995. 234 s. ISBN 80-85498-27-8. info
 • MCLAREN, Peter. Schooling as a ritual performance : toward a political economy of educational symbols and gestures. 3rd ed. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1999. lxxiii, 35. ISBN 0847691969. info
 • SLAVIN, Robert E. Educational psychology :theory into practice. 3-rd edit. Englewood Cliffs: Prentice Hall International, 1991. i-xix, 594. ISBN 0-13-236993-1. info
 • POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti : veřejná komunikace ve věku zábavy. Translated by Irena Reifová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999. 190 s. ISBN 8020407472. info
 • STROUHAL, Martin. Teorie výchovy : k vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny. Vydání 1. Praha: Grada, 2013. 192 stran. ISBN 9788024742120. info
 • PALOUŠ, Radim. Paradoxy výchovy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2009. 111 s. ISBN 9788024616506. info
 • KAŠČÁK, Ondrej and Branislav PUPALA. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov: Rokus, 2009. 175 s. ISBN 9788089055982. info
 • PROKOP, Jiří. Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 289 s. ISBN 8024610086. info
 • GRECMANOVÁ, Helena, Eva URBANOVSKÁ and Petr NOVOTNÝ. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků (Supporting Active Thinking and Independent Learning of Pupils). Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000. 160 pp. Edukace. ISBN 80-85783-28-2. info
 • POL, Milan. Waldorfské školy : izolovaná alternativa, nebo zajímavý podnět pro jiné školy? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 165 s. ISBN 8021010975. info
Teaching methods
The course is taught as both lectures and seminars.
Assessment methods
Written test based on study and lectures, test consist of 7 open questions. 66% of correct answers is needed to pass the eaxm.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/PB12JA11