Z8108 Remote sensing

Faculty of Science
Autumn 2003
Extent and Intensity
2/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (lecturer)
Mgr. Ondřej Marvánek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Timetable of Seminar Groups
Z8108/01: No timetable has been entered into IS.
Z8108/02: No timetable has been entered into IS.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Concepts and foundations of Remote Sensing. Energy sources and radiation principles, energy interactions in the atmosphere and with the Earth surface features. Electromagnetic spectrum and its basic parts used in Remote Sensing. History of Remote Sensing. Ideal and real Remote Sensig system. Methods of Remote Sensing. Spectral reflectance curves. Basic elements of photographic systems. Principles of multispectral images. Multispectral, thermal and hyperspectral scanning. Satellite systems. Basic orbits. Characteristic of Earth resources satellites and Meteorological satellites. Principles of photointerpretation. Principles of photogrammetry and orthophoto. Principles of digital image processing. Utilization of pictures nad images in geographical disciplines.
Syllabus
  • 1. Definition of Remote Sensing, basic methods. 2. Physical background of RS, Basic radiation laws 3. Spectral characteristics of objects. Spectral reflectance curves of basic surfaces. 4. Aerial photography, Elements of photographic systems, flight plan, characteristic of aerial photographs. 5. Non-photographic imaging systems, skeners. Satellite systems. 6. Basic properties of digital imagery 7. Thermal Remote sensing, basic properties of thermal imagery. 8. Microwave Remote Sensing, Principle of active methods, basic properties of RADAR imagery 9. Overview of satellite systems I. - meteorological satellites 10. Overview of satellite systems II. ? Earth Resource Satellites 11. Change detection using remotely sensed data. 12. Satellite Imagery and derived products - Overview of applications 13. Mapping using remotely sensed data, international projects, data sources.
Literature
  • DOBROVOLNÝ, Petr. Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 208 s. ISBN 8021018127. info
  • LILLESAND, Thomas M. and Ralph W. KIEFER. Remote sensing and image interpretation. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1994. xvi, 750. ISBN 0471577839. info
  • CAMPBELL, James B. Introduction to remote sensing. New York: Guilford Press, 1987. xxiv, 551. ISBN 0-89862-776-1. info
  • Advances in environmental remote sensing. Edited by F. Mark Danson - Stephen E. Plummer. Chichester: John Wiley & Sons, 1995. 184 s. ISBN 0471954640. info
Assessment methods (in Czech)
K zápočtu nutné odevzdat: 1)elaborát na zadané téma v rozsahu 3 stran (Aplikace DPZ) - vyžaduje domácí přípravu mimo vlastní výuku; 2) zpracovaný projekt interpretace leteckého snímku do podoby tématické mapy využití země; 3) zpracovaný projekt automatické klasifikace družicového snímku v podobě mapy land cover. Projekty jsou zpracovány v rámci cvičení. Zkouška probíhá ústně. Zkoušena je látka v rozsahu odpřednášené problematiky DPZ.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.sci.muni.cz/~dobro
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2003/Z8108