Z8108 Remote sensing

Faculty of Science
Spring 2004
Extent and Intensity
2/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (lecturer)
Mgr. Jan Běťák (seminar tutor)
Mgr. Ondřej Marvánek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Timetable of Seminar Groups
Z8108/01: Wed 13:00–13:50 Z4, J. Běťák, O. Marvánek
Z8108/02: Tue 14:00–14:50 Z4, J. Běťák, O. Marvánek
Z8108/03: Mon 14:00–14:50 Z4, J. Běťák, O. Marvánek
Z8108/04: Mon 15:00–15:50 Z4, J. Běťák, O. Marvánek
Z8108/05: Mon 13:00–13:50 Z4, J. Běťák, O. Marvánek
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Concepts and foundations of Remote Sensing. Energy sources and radiation principles, energy interactions in the atmosphere and with the Earth surface features. Electromagnetic spectrum and its basic parts used in Remote Sensing. History of Remote Sensing. Ideal and real Remote Sensig system. Methods of Remote Sensing. Spectral reflectance curves. Basic elements of photographic systems. Principles of multispectral images. Multispectral, thermal and hyperspectral scanning. Satellite systems. Basic orbits. Characteristic of Earth resources satellites and Meteorological satellites. Principles of photointerpretation. Principles of photogrammetry and orthophoto. Principles of digital image processing. Utilization of pictures nad images in geographical disciplines.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Definice dálkového průzkumu Země a jeho význam, rozdělení metod DPZ. 2. Fyzikální podstata dálkového průzkumu Země , Základní zákony záření 3. Spektrální chování objektů. Spektrální křivky odrazivosti základních druhů povrchů. 4. Letecké snímkování, projekt snímkového letu, charakteristika letecké fotografie. 5. Nekonvenční způsoby zobrazování zemského povrchu. Družicové systémy. 6. Základní charakteristika digitálního obrazového záznamu 7. Dálkový průzkum Země v teplotní části spektra a vzhled termálních obrazových záznamů. 8. Dálkový průzkum Země v mikrovlnné části spektra. a vzhled radarových obrazových záznamů. Radarové systémy. 9. Přehled vybraných družicových systémů ? meteorologické družice a jejich produkty 10. Přehled vybraných družicových systémů ? družice pro výzkum přírodních zdrojů Země 11. Zjišťování změn pomocí materiálů DPZ. 12. Základní oblasti využití dat DPZ, aplikace v různých oblastech lidské činnosti. 13. Mapování s využitím dat DPZ, domácí a mezinárodní projekty, zdroje dat.
Literature
  • DOBROVOLNÝ, Petr. Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 208 s. ISBN 8021018127. info
  • Advances in environmental remote sensing. Edited by F. Mark Danson - Stephen E. Plummer. Chichester: John Wiley & Sons, 1995. 184 s. ISBN 0471954640. info
  • LILLESAND, Thomas M. and Ralph W. KIEFER. Remote sensing and image interpretation. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1994. xvi, 750. ISBN 0471577839. info
  • CAMPBELL, James B. Introduction to remote sensing. New York: Guilford Press, 1987. xxiv, 551. ISBN 0-89862-776-1. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Autumn 2003, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2004/Z8108