Z8108 Remote sensing

Faculty of Science
Spring 2007
Extent and Intensity
2/1/0. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (lecturer)
Mgr. Eva Nováková (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Timetable
Wed 8:00–9:50 A,01026
  • Timetable of Seminar Groups:
Z8108/01: Mon 16:00–16:50 Z1,01001b, E. Nováková
Z8108/02: Mon 17:00–17:50 Z1,01001b, E. Nováková
Z8108/03: Thu 10:00–10:50 Z1,01001b, E. Nováková
Prerequisites (in Czech)
Z0062 Cartography and topography
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 57 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/57, only registered: 0/57
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Concepts and foundations of Remote Sensing. Energy sources and radiation principles, energy interactions in the atmosphere and with the Earth surface features. Electromagnetic spectrum and its basic parts used in Remote Sensing. History of Remote Sensing. Ideal and real Remote Sensig system. Methods of Remote Sensing. Spectral reflectance curves. Basic elements of photographic systems. Principles of multispectral images. Multispectral, thermal and hyperspectral scanning. Satellite systems. Basic orbits. Characteristic of Earth resources satellites and Meteorological satellites. Principles of photointerpretation. Principles of photogrammetry and orthophoto. Principles of digital image processing. Utilization of pictures nad images in geographical disciplines.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Definice dálkového průzkumu Země a jeho význam, rozdělení metod DPZ. 2. Fyzikální podstata dálkového průzkumu Země , Základní zákony záření 3. Spektrální chování objektů. Spektrální křivky odrazivosti základních druhů povrchů. 4. Letecké snímkování, projekt snímkového letu, charakteristika letecké fotografie. 5. Nekonvenční způsoby zobrazování zemského povrchu. Družicové systémy. 6. Základní charakteristika digitálního obrazového záznamu 7. Dálkový průzkum Země v teplotní části spektra a vzhled termálních obrazových záznamů. 8. Dálkový průzkum Země v mikrovlnné části spektra. a vzhled radarových obrazových záznamů. Radarové systémy. 9. Přehled vybraných družicových systémů ? meteorologické družice a jejich produkty 10. Přehled vybraných družicových systémů ? družice pro výzkum přírodních zdrojů Země 11. Zjišťování změn pomocí materiálů DPZ. 12. Základní oblasti využití dat DPZ, aplikace v různých oblastech lidské činnosti. 13. Mapování s využitím dat DPZ, domácí a mezinárodní projekty, zdroje dat.
Literature
  • LILLESAND, Thomas M., Ralph W. KIEFER and Jonathan W. CHIPMAN. Remote sensing and image interpretation. 5th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2004. xiv, 763. ISBN 0471152277. info
  • CAMPBELL, James B. Introduction to remote sensing. New York: Guilford Press, 1987. xxiv, 551. ISBN 0-89862-776-1. info
  • Advances in environmental remote sensing. Edited by F. Mark Danson - Stephen E. Plummer. Chichester: John Wiley & Sons, 1995. 184 s. ISBN 0471954640. info
  • DOBROVOLNÝ, Petr. Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 208 s. ISBN 8021018127. info
  • LILLESAND, Thomas M. and Ralph W. KIEFER. Remote sensing and image interpretation. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1994. xvi, 750. ISBN 0471577839. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Autumn 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2007/Z8108