Bi6661 Field course of geobotany

Faculty of Science
Spring 2006
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
( Bi2160 Field botanical excursion || B2160 Field course of system. botany || B2130 Field course of system. botany || Bi2130 Field course of system. botany || B4230 Field course of botany I. || B2230 Field course of botany I. || Bi2230 Field course of botany || Imp_9187 Terénní cvičení z botaniky || Ex_3753 Terénní cvičení z botaniky )&&(! B6661 Field course of geobotany )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Během pětidenního výukového bloku jsou studenti seznámeni se základními geobotanickými terénními technikami, zejména se zápisem fytocenologických snímků, analýzou vegetace na transektech, vegetačním mapováním, měřením vlastností půdy a mikroklimatickým měřením.
Literature
  • MORAVEC, Jaroslav. Fytocenologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1994. 403 s. ISBN 8020004572. info
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
Information on the per-term frequency of the course: vždy v sudém roce (2000, 2002, ...).
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 5D.
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2004, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2006/Bi6661