ZX508 Zahraniční exkurze 1

Přírodovědecká fakulta
jaro 2014
Rozsah
5 dnů. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( ZX509 Zahraniční exkurze 2 ) && PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - EB ) || PROGRAM ( N - MA ) || PROGRAM ( N - CH ) || ( PROGRAM ( B - GK ) && KREDITY_MIN ( 70 )) || ( PROGRAM ( B - AG ) && KREDITY_MIN ( 70 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zahraniční exkurze je zaměřena na poznání přírody, společnosti i hospodářství vybrané středoevropské země nebo zemí (zvláště Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko). Cílem je především vysvětlení typických přírodních a společenských procesů a jevů daného regionu, s výkladem místního nebo českého geografa (tj. návštěva atraktivit cestovního ruchu není primárním cílem exkurze).
Osnova
  • Geografická exkurze.
  • Tematické zaměření přizpůsobeno danému regionu a možnostem místních a českých průvodců.
  • Součástí je návštěva geografických pracovišť v daném regionu (např. univerzity).
  • Konkrétní program bude upřesněn.
Výukové metody
Geografická exkurze.
Výuka probíhá blokově (6 až 7 dní), na konci jarního semestru.
Terénní výuka, návštěva institucí, přednášky odborníků v terénu, referáty studentů.
Exkurze je organizována ve spolupráci s katedrou geografie PřF UP Olomouc.
Metody hodnocení
- vypracování referátu na předem určené téma (vztahující se k regionu exkurze) a jeho prezentace v průběhu exkurze
- účast na exkurzi
Informace učitele
V jarním semestru 2014 budou organizovány dvě exkurze.
Zahraniční exkurze 1: Rakousko, s poněkud větším důrazem na fyzickou geografii. Vedoucí exkurze: doc. Vysoudil.
Zahraniční exkurze 2: Polsko a Slovensko, s poněkud větším důrazem na společnost a hospodářství, ve spolupráci Geografickým institutem Univerzity Marie Curie-Skłodovské v Lublinu. Vedoucí exkurze: doc. Zdeněk Szczyrba.
Pravděpodobný termín (obou exkurzí): 26.5. až 1. 6. 2014.
Z rozpočtu Geografického ústavu PřF MU bude uhrazena polovina nákladů na dopravu. Studenti hradí náklady na ubytování, stravování a část nákladů na dopravu. Výše zálohy bude upřesněna po finalizaci programu exkurze.
Aktualizace 24. 1. 2014
Termín exkurze: pondělí 26. 5. až pátek 30. 5. 2014. Vedoucím exkurze je doc. Vysoudil z UP Olomouc
Rámcový program exkurze:
pondělí 26. 5. 2014
Brno (parkoviště před OD Futurum v 8.00), Vídeň, Krems – Gottweig (zastávka), údolí Wachau, Melk, Mauthausen (prohlídka), Zell am See (ubytování)
úterý 27. 5. 2014
Zell am See (snídaně), Krimmlerské vodopády (zastávka), horská silnice Gerlos, Innsbruck (zastávka), Kitzbühel (zastávka), Zell am See (ubytování)
středa 28. 5. 2014
Zell am See (snídaně), Hallstattské jezero, Hallstatt – solné doly (zastávka, prohlídka), Dachsteinská ledová jeskyně (alternativně), Zell am See (ubytování)
čtvrtek 29. 5. 2014
Zell am See (snídaně), Kaprun (zastávka a prohlídka přečerpávací hydroelektrárny), Hochalpenstraße, Franz Josefs-Höhe pod Großglocknerem (zastávka), ledovec Pasterze, Zell am See (ubytování)
pátek 30. 5. 2014
Zell am See (snídaně), Liechtensteinklamm (nejhlubší soutěska v Rakousku), Národní park Berchtesgaden (alternativně, zastávka), Salzburg, St. Pölten, Mikulov, Brno, Olomouc. Návrat ve večerních hodinách.
Finanční náklady:
130 eur na ubytování (4 noci se snídaní) a vstupy
1200 Kč na dopravu (kryje 50 % nákladů na dopravu, druhá polovina je hrazena z prostředků Geografického ústavu); Záloha ve výši 130 eur a 1200 Kč se vybírá do 31. 3. 2014. Případný přeplatek zálohy bude vrácen po exkurzi.
Povinná výbava:
- platný cestovní doklad (bude kontrolováno před odjezdem)
- karta zdravotního pojištěnce (bude kontrolováno před odjezdem)
- zápisník
- mapa Rakouska
- kapesné dle vlastního uvážení (doporučujeme alespoň 50 EUR)
- vhodné oblečení pro nenáročnou horskou turistiku včetně pláštěnky
- přezůvky na ubytovnu.
S dotazy se obracejte na Petra Daňka. Aktualizace 25.2. (náhradní varianta)
Rámcový program exkurze Slovensko:
Termín: 21.6. – 27.6. 2014
Cíle exkurze: Vysoké Tatry, Slovenský kras, Levočské a Volovské vrchy, Prešovsko
Ubytování – penzion Danišovce (okres S. N. Ves), zařízení Univerzity P.J. Šafárika v Košicích; dvoulůžkový pokoj s polopenzí na 6 nocí vychází na 2 500 Kč na osobu.
Náklady na dopravu: 1 500 Kč na osobu, z toho ca polovina bude hrazena z rozpočtu GÚ.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 26. 5.– 1. 6. 2014.
Organizováno ve spolupráci s UP Olomouc; každoročně dvě trasy exkurze. Exkurze byla v letech 2011 až 2013 finančně podpořena z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR v rámci projektu Geoinovace.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016.