G2031 Praktické geologické cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
3 dny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
G1011 Úvodní geologické soustředění || G1061 Mineralogie || G1081 Paleontologie || G1021 Geologie dynamická || G1011k Úvodní geologické soustředění || G1061k Mineralogie || G1081k Paleontologie || G1021k Geologie dynamická
Základy geologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prakticky ukázat v terénu základní geologické fenomény.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu budou studenti umět rozpoznat: - základní horninové složky a stavby - základní horninotvorné minerály i ve zvětralém stavu (křemen, živce, muskovit, biotit, amfibol, kalcit) - vrstevnatost, foliaci a lineaci - diskordanci - vrásy, zlomy, pukliny
Osnova
 • Lokality, na kterých je vidět: - základní horninové složky a stavby - základní horninotvorné minerály i ve zvětralém stavu (křemen, živce, muskovit, biotit, amfibol, kalcit) - vrstevnatost, foliaci a lineaci - diskordanci - vrásy, zlomy, pukliny
Literatura
  povinná literatura
 • VÁVRA, Václav a Jindřich ŠTELCL. Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 292 s. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy. ISBN 978-80-210-6715-8. info
  doporučená literatura
 • BARTH, Vojtěch. Geologické exkurze do Hornomoravského úvalu a okolí. Olomouc: Přírodovědecká fakulta University Palackého, 1971. 96 s., xii. info
 • SLÁMA, Jindřich. Geologické exkurze na některé lokality v okolí Brna. 1971. 27 l. info
 • PACOLA, Miloslav. Geologické exkurze po jižní části vyškovského okresu. 1970. 23 l. info
 • GÁBA, Zdeněk. Geologické exkurze do okolí Kyjova. Brno: [s.n.], 1969. 73 s., 2 s. info
Výukové metody
terénní cvičení
Metody hodnocení
odevzdání zprávy
Informace učitele
Cvičení proběhne v týdnu od 11. 5. 2020 - konkrétní dny budou oznámeny na začátku semestru
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/G2031