26/10/2008 21:44new
Kritické myšlení
Monika Bíbová
9/2/2014 08:20new
2013/ otázky č. 70
Dobrý den, mužů Vás požádat prosím o postup uvažování - nebo jak to mám napsat
- co se zábavných :) otázek č. 70 týče? Je mi jasné, ze správná odpověď nemusí
byt ta, co se mi nabízí ihned po prvním přečtení, ale ani k technikovi -
varianta 09, ani k učitelce - varianta 10 se nemůžu dobrat. Děkuji.
9/2/2014 16:18new
Dobrý den, přečtěte si znovu poslední větu zadání. Z ní plyne, že zadání můžeme
v podstatě přeformulovat na "Které povolání z možností a) až e) je
nejčastější?". Pak už je nalezení správné odpovědi poměrně snadné.
Nikol Parašínová
last modified 21/3/2014 22:45 new
Jen pro uklidnění.. Tyto otázky nakonec nebyly hodnoceny.
Iveta Beštová
10/4/2014 11:01new
tsp2013 var. 01 ot. c. 65,66,67 tistena verze
Dobry den, chtela jsem se zeptat jestli je nejaky figl jak resit tyto otazky. U
verze 2012 jakakoliv varianta jsem s temito otazkami taky mela problem. Prosim
tedy o radu. Dekuji moc
last modified 16/4/2014 14:25 new
Přidej mi sem nějaké příklady, které neumíš vyřešit. Mohu ti nastínit pár
postupů.
Iveta Beštová
18/4/2014 09:31new

Dobrý den, děkuji za reakci. Přikládám tedy některé otázky v roku 2013 var. 01.
Otázka č. 65 Ve vaší školní třídě je 30 studentů, tj. máte 29 spolužáků. Ve
třídě nejsou žádná
dvojčata, nikdo se nenarodil v přestupném roce a můžete předpokládat, že
porodnost
je v průběhu roku rozložena rovnoměrně. Vyberte správné tvrzení.
a) Pravděpodobnost, že dva lidé ze třídymají narozeniny ve stejný den, je větší
než pravděpodobnost, že jeden ze spolužáků má narozeniny ve stejný den
jako vy, 9. června.
b) Pravděpodobnost, že dva lidé ze třídy mají narozeniny ve stejný den, je
menší než pravděpodobnost, že jeden ze spolužákůmá narozeniny ve stejný
den jako vy, 9. června.
c) Pravděpodobnost, že někdo ze spolužákůmá narozeniny 2. června, je stejná
jako pravděpodobnost, že dva lidé ze třídy mají narozeniny ve stejný den.
d) Pravděpodobnost, že dva lidé ze třídy mají narozeniny ve stejný den, je
stejná jako pravděpodobnost, že jeden ze spolužáků má narozeniny ve
stejný den jako vy, 9. června.
e) Pravděpodobnost, že někdo ze spolužáků má narozeniny 2. června, je větší
než pravděpodobnost, že dva lidé ze třídy mají narozeniny ve stejný den.

Otázka č.66 Klesající porodnost je považována za závažný celospolečenský
problém. Vláda
se proto rozhodla, že s platností od 1. ledna příštího roku zvýší o 70%porodné,
rodičovský příspěvek a přídavky na děti. Očekává, že míra porodnosti v
následujících
letech výrazně vzroste. Na jakém předpokladu je toto očekávání založeno?
a) Nízká porodnost je způsobena především narůstajícím podílem žen s
vysokoškolským
vzděláním ve společnosti.
b) Ženy odkládají mateřství do vyššího věku, protože se chtějí věnovat své
kariéře.
c) K nízké porodnosti významně přispívá špatná finanční situace potencionálních
rodičů.
d) Nízká porodnost je problémem především ve vyspělých západních státech.
e) Většina rodičů chce mít jedináčka, aby se mu mohla co nejvíce věnovat.

otázka č.67
Ve výzkumu na 5000 osobách z běžné dospělé populace bylo zjištěno, že pokud
lidé jedí více než tři porce ovoce a zeleniny denně, mají o čtyři pětiny nižší
pravděpodobnost, že onemocní rakovinou plic, oproti těmosobám, které snědí
zeleniny a ovoce méně. Výzkumníci proto došli k závěru, že konzumace zeleniny
a ovocemá výrazný protektivní účinek před vznikemrakoviny plic. Které
z následujících zjištění nejvíce oslabuje závěr výzkumníků?
a) Konzumace více než tří porcí ovoce a zeleniny nijak nesnižuje pravděpodobnost
výskytu jiných typů rakoviny.
b) V sousední zemi, kde jsou ceny ovoce a zeleniny v posledních letech výrazně
dotovány, je nižší výskyt všech typů rakoviny.
c) U osob, které rakovinou plic onemocněly, nebyl žádný rozdíl v konzumaci
ovoce a zeleniny mezi těmi, u kterých byla léčba úspěšná, a těmi, u nichž
léčba neuspěla.
d) Mezi lidmi, kteří jedí více než tři porce ovoce a zeleniny denně, je více než
50% s nadváhou či obézních.
e) Mezi lidmi, kteří jedí více než tři porce ovoce a zeleniny denně, jsou pouze
4% kuřáků.

děkuji ještě do dalšího vlíkna přidám nějaké z roku 2012. Díky moc za pomoc
Iveta Beštová
18/4/2014 09:36new

Tady jsou nějaké z roku 2012 varianta 02 všechno je tištěná verze
otázka č. 65 V období leden až bˇrezen letošního roku se v ˇCR prodalo více než
55 tisíc
balení opalovacích krém° u. Jde však pouze o 5% z celkového množství opalovacího
krému prodaného v roce 2011. Z toho plyne, že prodané množství
opalovacího krému za rok 2012 bude výraznˇe nižší než v roce 2011.
Pokud by následující tvrzení byla pravdivá, které z nich nejvíce oslabuje
výše uvedený závˇer?
a) V období leden až bˇrezen 2011 se prodalo 85 tisíc opalovacích krém° u.
b) Pro prodej opalovacích krém°u je typické, že pˇribližnˇe 90% se prodává v
období ˇcerven až srpen.
c) Ekonomická krize zp° usobila, že lidé nemají peníze na dovolenou u moˇre.
d) Cena opalovacích krém°u z ° ustává stejná jako loni.
e) V roce 2011 panovalo po vˇetšinu léta sluneˇcné poˇcasí.

otázka č. 66
Lékaˇr má podezˇrení, že u urˇcitého typu chronického zánˇetu stˇreva hraje roli
spouštˇeˇce choroby nadmˇerný pˇríjem tuku a soli v potravˇe. Shromáždí proto
údaje o 29 pacientech, kteˇrí tímto zánˇetem už nejménˇe 6 mˇesíc °u trpí, a
zjistí, že až na jednoho pacienta pˇrijímají všichni v souˇcasné dobˇe pr
°umˇerné množství tuku a soli. Jaká data bymˇel lékaˇr ještˇe získat, abymohl
nadmˇerný pˇríjemtuku a soli coby prvotní spouštˇeˇc zánˇetu vylouˇcit?
a) Mˇel by zjistit, zda ti pacienti, kteˇrí pijí nejvíce alkoholu,mají vážnˇejší
obtíže.
b) Mˇel by zjistit, zda ti pacienti, kteˇrí aktuálnˇe pˇrijímají nejvíce tuku z
celé skupiny, mají nejvážnˇejší obtíže.
c) Mˇel by zjistit, zda zvýšení pˇríjmu tuku povede ke zhoršení obtíží.
d) Mˇel by zjistit, zda vylouˇcení tuku a soli z potravy povede ke zmírnˇení
potíží.
e) Mˇel by zjistit, jak se pacienti stravovali pˇred vypuknutím choroby.

otázka č. 67
Ministerstvo zemˇedˇelství zjistí, že pouze tˇretina kuˇrecího masa
spotˇrebovaného v ˇCR v loˇnském roce pocházela z domácí produkce. Pˇredpokládá,
že v letošním roce spotˇreba tuzemského kuˇrecího pˇrevýší spotˇrebu
importovaného kuˇrecího. Spotˇreba importovaného kuˇrecího souˇcasnˇe vzroste.
Pokud má být pˇredpovˇed’ ministerstva správná, která z následujících
pˇredpovˇedí musí rovnˇež platit?
a) Celková spotˇreba kuˇrecího z ° ustane stejná jako v roce 2011.
b) Spotˇreba tuzemského kuˇrecího v roce 2012 mírnˇe klesne.
c) Celková spotˇreba kuˇrecího vzroste, ale maximálnˇe o pˇetinu oproti roku
2011.
d) Spotˇreba tuzemského kuˇrecího vzroste nejménˇe dvojnásobnˇe oproti roku
2011.
e) Spotˇreba tuzemského kuˇrecího v roce 2012 vzroste, ale ne více než o
polovinu oproti roku 2011.
Děkuji moc za radu. Iveta
Lucia Ostrihoňová
25/4/2014 15:28new
tsp 2013, varianta 08, ot.č.70

Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať ako sa dá dopracovať k riešeniu v tejto otázke o
Martinovi. To, že je to vodič by ma nikdy teda nenapadlo.

ďakujem za odpoveď
Michaela Todtová
1/5/2014 23:33new
V zadání stojí, že se má vzít v úvahu četnost zaměstnání; informace o tom, že si
Martin pořídil AUDI je zavádějící, neboť máme vzít v úvahu i informace obsažené
v textu. Pokud bychom tedy uvažovali nad cenou AUDI, logicky bychom řidiče
vyřadili kvůli výši jeho platu. Obávám se tedy, že informace v zadání jsou
irelevantní a posuzuje se pouze četnost zaměstnání. Osobně považuji tento typ
otázky za nešťastný.
2/5/2014 21:45new
No, to nejste jediná, proto taky byly tyto otázky z hodnocení TSP vyřazeny.
Martin Novák
1/5/2014 09:37new
TSP 2013 var.02 př.65 - PDF
Prosím o vysvětlení tohoto příkladu. Děkuji
Martin Novák
2/5/2014 07:53new
TSP 2012 var 04 př 70 - PDF verze
Ahoj,
může mi nekdo prosím pomoci s tímto příkladem.Díky
last modified 2/5/2014 09:41 new

Ahoj,

zadanie (kopírované z el. precvičovania, možnosti sú poprehadzované voči .pdf, pozor na to).Riešenie je v tomto prípade možnost d.

Chyba nastala práve v okruhu respondentov.
Respondentni boli VŠ vzdelaní (spolužiaci a priatelia) mladí ľudia (priatelia a spolužiaci), primárne využívajúci k sociálnej interakcii sociálne siete na internet (dotazník na FB).
Tým si vlastne definovala len úzku skupinku voličov, ktorí majú často značne odlišné prefrenecie a požiadavky na volebný program než priemerný volič, ev. než väčšinový elekorát.

Podpora napr. Pirátskej strany bude značne odlišná medzi študentami VŠ, vo veku 18-25, než medzi staršími pracujúcimi/dôchodcami, z menších miest

Možnosti a), b), c) a e) sú v kontexte tohto zadania a najm§a položenej otázky irelevantné a nie sú spôsobilé viesť k takto výraznej odchýlke.

Václav Chytil
last modified 15/5/2014 22:33 new
TSP 2014 var. 07, otázka 66

Dobrý den, rád bych se zeptal jak se v této otázce dopracuji ke správnému
výsledku?

Děkuji za odpověd
217.66.160.*
24/5/2015 19:17new

Dobrý den, rád bych se zeptal proč právě "C" je správná odpověď? jako nejlepší
se mi jeví totiž "E"

Mladí manželé Marie a David se dohodnou, že chtějí mít čtyři děti. Nezáleží
jim na tom, zda budou mít dvě dívky a dva chlapce, a ani by jim nevadilo,
kdyby měli samé kluky. Přesto by je zajímalo, která z následujících možností
je nejméně pravděpodobná. (Pro účely výpočtu předpokládáme, že pravděpodobnost
narození dívky a chlapce je zcela totožná).
a) budou mít tři děti jednoho pohlaví a jedno dítě pohlaví opačného
b) budou mít dva chlapce a dvě dívky
c) budou mít tři dívky a jednoho chlapce
d) budou mít dvě děti jednoho pohlaví a dvě děti pohlaví opačného
e) všechny ostatní uvedené možnosti jsou stejně pravděpodobné