Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

5.2 Základy úpravy fotografií

V následujícím textu si předvedeme nejběžnější úkony při úpravě digitální fotografie. Praktické ukázky jsou provedeny v aplikaci showfoto z balíku digikam, která je volně dostupná Linux, Windows i Mac OS X. Cílem není reprodukovat detailní manuál této aplikace, ale poskytnout přehled důležitých konceptů tak, jak jsou využívány i v ostatních aplikacích pro úpravu digitálních fotografií.

Základní obrazovka showfoto po otevření adresáře s fotografiemi. Pro danou fotografii zobrazuje její základní vlastnosti (např. rozlišení) a příslušná metadata ukládaná fotoaparátem (jak, kdy, čím a kde byla pořízena).

Obrázek 5.10 Uživatelské rozhraní aplikace showfoto

grafika005.png

OPVK logolink