Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

5.3 Vektorová grafika

Na rozdíl od rasterové grafiky, která pro popis obrazu využívá pravidelné mřížky obrazových bodů (pixelů), vektorová grafika popisuje obraz pomocí geometrických primitiv, jako jsou obdélníky, elipsy, úsečky, parametrické křivky a další. Tímto způsobem je možné popsat obraz bez závislosti na jeho rozlišení: vektorový obrázek jej možné zobrazit v libovolném přiblížení bez vzniku jakýchkoliv artefaktů. Hodí se tak pro tvorbu grafiky, která se bude opakovaně používat k různým účelům — tisk na různé materiály v různých velikostech, zobrazení na zařízeních s různým rozlišením a podobně (např. loga, ikony, fonty písem, ...).

OPVK logolink