Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Kapitola 2 Právní aspekty

Masivní rozšiřování informačních a komunikačních technologií, jejich rostoucí význam a dopad na společnost se projevily snad ve všech oblastech lidského života. Internet již dávno není uzavřenou sítí akademiků a intelektuálů, ale stal se každodenním nástrojem široce používaným celou společností. Při takovémto rozsahu je jen přirozené, že jednání v kyberprostoru začalo mít reálné a doslova hmatatelné důsledky v offline světě a objevila se potřeba celý koncept uchopit a upravit i právně.

Jako příklad změny paradigmatu můžeme uvést tak prostou věc, jako je uzavření smlouvy. Zatímco dříve bylo třeba podání ruky, podpis nebo jiný fyzický úkon, kterým strany daly najevo svůj souhlas, dnes stačí často jen kliknutí na tlačítko, nebo zaškrtnutí čtverečku. Důsledky, které tato změna přinesla, jsou značné. Na jedné straně stojí zjednodušení a zrychlení komunikace, která nyní snadno překonává geografické hranice, na druhé straně pak komplikace v podobě střetu různých národních právních řádů a obtížné vynucování práva. Řada jevů, se kterými se setkáváme při řešení právních problémů vznikajících v souvislosti s Internetem, jsou odrazem jevů dobře známých z offline prostředí. Jako příklad uveďme, krom již zmiňovaného uzavírání smluvních vztahů, třeba ochranu soukromí, ochranu duševního vlastnictví, nebo i protiprávní činnosti jako jsou podvody, krádeže a stalking. V prostředí kyberprostoru se však liší svými prostředky a rozsahem (kopírování jako masivní zásah do autorských práv). Zároveň se objevily zcela nové oblasti, které bylo třeba právně nějakým způsobem upravit. Jako příklad těchto uveďme doménová jména, nebo kyber útoky proti počítačovým systémům (narušení systému, hacking atd.).

Tato sekce je věnovaná zmiňovaným oblastem a má za cíl seznámit čtenáře se základními koncepty fungování právní regulace Internetu, za pomoci stručného obecného výkladu a praktických příkladů v jednotlivých oblastech.

Literatura pro zájemce:

Frank H. Easterbrook: Cyberspace and the Law of the Horse

OPVK logolink