3.2.1 Hydroxidy

Podstatné jméno názvu je tvořeno slovem hydroxid a přídavné jméno názvem kationtu. Obecný vzorec hydroxidů je M(OH)n, kde M je obecný symbol kationtu a n počet hydroxidových skupin OH. Nejvyšší oxidační číslo prvku M v hydroxidech je IV.

Příklady:

hydroxid draselný KOH (K+OH)
hydroxid vápenatý Ca(OH)2 Ca2+(OH–2)
hydroxid chromitý Cr(OH)3  Cr3+(OH–3)

U některých hydroxidů se dochovaly též triviální názvy.

Příklady:

vzorec triviální název chemický název
NaOH natron hydroxid sodný
KOH draslo žíravé hydroxid draselný
Ca(OH)2 hašené vápno hydroxid vápenatý
Cu(OH)2 brémská modř hydroxid měďnatý
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., doc. PhDr. Emilie Musilová, CSc.
PdF, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru
Technická spolupráce:
Servisní středisko pro e-learning na MU
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2009
Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.