6. Rodokmeny


Příklad 1[nahoru]


Určete, zda se defekt v zadaných rodokmenech dědí dominantně nebo recesivně a napište do rodokmene pravděpodobné genotypové konstituce.


 1. Tay Sachsova choroba

  zadani otazky

  Jak se v uvedeném rodokmenu dědí Tay Sachsova choroba? 

  Vzorové řešení


  Znak se dědí recesivně – dva zdraví rodiče ve třetí generaci mají postiženého potomka.

 2. Muskulární atrofie

  zadani otazky

  Jak se v uvedeném rodokmenu dědí muskulární atrofie? 

  Vzorové řešení


  Znak se dědí recesivně – dva zdraví rodiče po příbuzenském sňatku mají postižené potomky.

 3. Albinismus

  zadani otazky

  Jak se v uvedeném rodokmenu dědí albinismus? 

  Vzorové řešení


  Znak se dědí recesivně – dva zdraví rodiče po příbuzenském sňatku mají postiženého potomka.

 4. Polydaktylie

  zadani otazky

  Jak se v uvedeném rodokmenu dědí polydaktylie? 

  Vzorové řešení


  Znak se dědí dominantně – obecně jde o velmi vzácný defekt, výskyt v každé generaci, po sňatku vždy jednoho postiženého rodiče se narodí zhruba polovina potomků postižených.

 5. Familiární hypercholesterolemie

  zadani otazky

  Jak se v uvedeném rodokmenu dědí familiární hypercholesterolemie? 

  Vzorové řešení


  Znak se dědí dominantně – obecně jde o velmi vzácný defekt, výskyt v každé generaci, po sňatku vždy jednoho postiženého rodiče se narodí zhruba polovina potomků postižených.

Příklad 2[nahoru]


Žena A s normálními kyčlemi se provdala za muže B s deformací kyčlí. První dvě děti (synové C a D) měly normální kyčle. Dcera E byla postižená tímto defektem. Prvorozený syn C se oženil s ženou F, která nebyla postižená. Měli tři syny. Prvorozený (G) a třetí (I) byli zdraví, druhý syn (H) měl deformaci kyčlí. Muž D se oženil s ženou J, avšak neměli děti. Žena E se provdala za zdravého muže K. Měli tři dcery (L, M a N). Pouze prvorozená dcera byla postižená, ostatní byly zdravé.

Nakreslete rodokmen a určete zda je tento znak dominantní či recesivní.

Jak se v této rodině dědí deformace kyčlí? 

Vzorové řešení


Rodokmen popsané rodiny:

zadani otazky

Znak se dědí recesivně – dva zdraví jedinci F a C mají potomka postiženého deformací kyčlí.

Příklad 3[nahoru]


Pro každý z následujících rodokmenů určete, zda se sledovaný znak dědí dominantně nebo recesivně a zdůvodněte. Do rodokmenů zapište pravděpodobné genotypy.


 1.  

  zadani otazky

  Jak se v uvedeném rodokmenu dědí sledovaný znak? 

  Vzorové řešení


  Znak se dědí recesivně – dva zdraví rodiče ve třetí generaci mají po příbuzenském sňatku postiženého potomka.

 2.  

  zadani otazky

  Jak se v uvedeném rodokmenu dědí sledovaný znak? 

  Vzorové řešení


  Znak se dědí dominantně – dva nemocní rodiče ve druhé generaci mají zdravého potomka.

 3.  

  zadani otazky

  Jak se v uvedeném rodokmenu dědí sledovaný znak? 

  Vzorové řešení


  Znak se dědí dominantně – opakující se výskyt v každé generaci, vždy po sňatku zdravého a nemocného jedince.

 4.  

  zadani otazky

  Jak se v uvedeném rodokmenu dědí sledovaný znak? 

  Vzorové řešení


  Znak se dědí recesivně – dva zdraví rodiče mají po příbuzenském sňatku postiženého potomka.

Příklad 4[nahoru]


V následujících rodokmenech jsou zachyceny vzácné poruchy, které se vyskytují v lidské populaci. Pro každý rodokmen určete, zda se jedná o dědičnost dominantní nebo recesivní.


 1.  

  zadani otazky

  Jak se v uvedeném rodokmenu dědí sledovaný znak? 

  Vzorové řešení


  Znak se dědí dominantně – dva nemocní rodiče ve třetí generaci mají zdravé potomky.

 2.  

  zadani otazky

  Jak se v uvedeném rodokmenu dědí sledovaný znak? 

  Vzorové řešení


  Znak se dědí dominantně – dva nemocní rodiče mají zdravého potomka.

 3.  

  zadani otazky

  Jak se v uvedeném rodokmenu dědí sledovaný znak? 

  Vzorové řešení


  Znak se dědí recesivně – dva zdraví rodiče mají postiženého potomka (první generace), dva postižení rodiče (druhá generace) mají pět pouze nemocných dětí.

 4.  

  zadani otazky

  Jak se v uvedeném rodokmenu dědí sledovaný znak? 

  Vzorové řešení


  Znak se dědí recesivně – dva zdraví rodiče (druhá generace) mají postiženého potomka, dva postižení rodiče mají pět pouze nemocných dětí.

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. |
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále