Dotazy vyučujících k e-learningu z praxe

Vysvětlení principů autorského zákona a odpovědi na konkrétní dotazy účastníkům poskytl JUDr. Radim Polčák, PhD. dne 21. 2. 2007.

Webová verze semináře byla rozdělena na kapitoly a opatřena popisky – najděte si téma, které vás osobně zajímá. Červeně jsou vyznačeny důležité nebo často opakované dotazy.

Úvod a definice pojmů

Úvod a definice pojmů

 • Délka: 22:52 » spustit kapitolu
 • Anotace:

  definice pojmů, z historie, dílo, vznik a zánik autorských práv, výkon práv, zákonné licence, zaměstnanecké dílo, smlouva o dílo, specifická autorská díla; souborné autorské dílo

Zákonné licence

Zákonné licence

 • Délka: 25:31 » spustit kapitolu
 • Anotace:

  typy licencí, použití drobného autorského díla, celé autorské dílo v ISu, volné licence, stahování z internetu, hudební dílo, digitalizace; trestně právní odpovědnost

Užití díla ve výuce

Užití díla ve výuce

 • Délka: 4:35 » spustit kapitolu
 • Anotace:

  omezení přístupových práv v ISu, použití částí autorských děl, stažení díla z TV, audiovizuální dílo

Zákonné možnosti získání díla

Zákonné možnosti
získání díla

 • Délka: 19:21 » spustit kapitolu
 • Anotace:

  získání díla, pořizování kopií; sdílení díla s kolegy, copyright, video ve výuce, stahování z internetu, hudba na pozadí videa

Použití díla pro postižené

Použití díla pro postižené

 • Délka: 7:48 » Spustit kapitolu
 • Anotace:

  úpravy díla pro zrakově postižené, úpravy díla pro neslyšící, změna podstaty díla

JUDr. Radim Polčák, Ph.D. |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále