Zákonné licence


Anotace

 • 01 – Jaké jsou typy licencí?
 • 02 – Akademické (citační, školní) licence
 • 03 – Mohu použít drobné autorské dílo?
 • 04 – Lze využít celé autorské dílo ve výuce?
 • 05 – Jak správně používat autorské dílo v e-learningovém kurzu?
 • 06 – Volné licence (creative commons, open source)
 • 07 – Pozor na stahování děl z internetu!
 • 08 – Lze dát celé autorské dílo do ISu?
 • 09 – Role vydavatele hudebního díla
 • 10 – Digitalizace díla pro potřeby výuky
 • 11 – Jste zaměstnanec univerzity? Pozor na porušení aut. práv!
 • 12 – Trestně-právní odpovědnost za nedovolené užití díla
JUDr. Radim Polčák, Ph.D. |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále