Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Zdravotní zabezpečení sportovní akce

Předkládáme metodický návod pro postup při zdravotnickém zabezpečení tělovýchovných, sportovních a turistických podniků a akcí – jak je připravila Česká společnost tělovýchovného lékařství (www.cstl.cz).

Způsob zabezpečení

 1. Akce, které svojí důležitostí přesahují hlediska určující rozsah a způsob zdravotnického zabezpečení uvedený v bodě 3, zabezpečuje zdravotnické zařízení na základě žádosti pořadatele obsahující údaje o termínu konání akce, druhu sportu, úrovni soutěže, počtu závodníků a jejich věku, předpokládanému počtu diváků a časovému rozvrhu (zvláštní pomocná tabulka).
 2. Akci zabezpečuje smluvní zdravotnické zařízení na základě smlouvy s pořadatelem. Pohotovost včetně dopravy hradí pořadatel, v případě vzniku poškození zdraví jsou výkony hrazeny z prostředků veřejného pojištění (odpovídá výkonům LSPP).U zahraničních účastníků pořadatel kontroluje jejich zdravotní pojištění, resp.hradí výlohy spojené s ošetřením mimo sportoviště.
 3. Zdravotnické zařízení nezabezpečuje akce místního významu, málo a středně rizikové, s malým počtem účastníků a diváků.
 4. Pořadatel předává žádost o zabezpečení akce příslušnému zdravotnickému zařízení, které určí rozsah zdravotnické služby.
 5. Rozsah zdravotnického zabezpečení vychází z problematiky jednotlivých sportů a zkušeností lékaře a z tabulek uvedených v příloze 2 a 3 tohoto metodického návodu. Při zpracování návrhu lékař zvažuje individuálně okolnosti akce, přihlíží ke všem základním hlediskům, které jsou důležité pro určení rozsahu a způsobu zabezpečení (rizikovost sportu, dostupnost zdravotnického zařízení, významnost akce, počet účastníků a jejich věk, výkonnostní úroveň závodníků, předpokládaný počet diváků a klimatické vlivy.
 6. Akci lze personálně zabezpečit:
  • lékařem
  • zdravotní sestrou
  • lékařem a zdravotní sestrou
  • jiným vyškoleným pracovníkem
  • větším počtem profesionálních zdravotnických pracovníků
 7. Dopravu lze zabezpečit:
  • pohotovostí osobního vozidla pořadatele či zdravotnického zařízení
  • informováním rychlé zdravotnické pomoci před konáním akce
  • přistavěním sanity po dobu konání akce
  • přistavěním více sanitních vozů po dobu konání akce
  • speciálním zabezpečením (vrtulník apod.)
 8. Úkoly zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotnických služeb při akci:
  1. Zdravotnický pracovník je vybaven nástroji, pomůckami a léky vhodnými pro příslušné odvětví k poskytnutí první pomoci a má znalost o jejich využití.
  2. Účastní se akce v místě, které nejlépe umožňuje poskytnout první pomoc a o kterém jsou informováni všichni organizátoři soutěže.
  3. Ošetří zraněného nebo sportovce a vyjádří se k možnostem jeho dalšího působení v akci.
  4. Upozorní při nebezpečí úrazu či ohrožení zdraví rozhodčího event. ředitele závodu na nutnost odstranění závady, popřípadě požádat o zastavení akce.
  5. Neopustí prostor soutěže s výjimkou nutného doprovodu zraněného k dalšímu ošetření, svůj odchod ohlásí vedoucímu akce.
  6. O poskytnutí ošetření vedou pomocnou evidenci.
  7. Zdravotnický pracovník předkládá na požádání zprávu o průběhu zdravotnické služby, o výjimečných okolnostech a ošetřeních při akci.
  8. Zdravotnický pracovník spolupracuje s orgány antidopingového výboru.
 9. Pořadatel je povinen zřídit na závodišti stanoviště pro ošetření dle instrukcí zdravotnické služby a při větších akcích vyčlenit prostor pro ošetřovnu.
 10. Některé zvlášť významné akce podléhají při zdravotním zabezpečení zvláštním regulím mezinárodních sportovních federací.

Žádost o zdravotnické zabezpečení sportovní akce

Žádost by měla obsahovat tyto důležité údaje:

 • Žádané zdravotnické zařízení – lékař
 • Název akce
 • Charakter sportovní činnosti nebo zamýšlené pohybové aktivity
 • Místo konání akce a rozsah území
 • Časový rozvrh
 • Počet aktivních účastníků a jejich věk
 • Předpokládaný počet diváků
 • Vyhrazené místo pro ošetřování (ošetřovna apod.)
 • U „outdoorových“ aktivit předpokládané klimatické podmínky
 • Navrhovaný způsob transportu zraněných a nemocných účastníků
 • Spolupráce s dalšími složkami – např. horskou službou, vodní záchrannou službou, hasiči, policií apod.)
 • Návrh výše a způsobu finanční úhrady – práce a materiálu
 • Pořadatel, jméno zodpovědného pracovníka, s adresou, telefonem, mobilem, emailem atd.

Zdravotnický materiál a léky

(pouze pro použití nelékařem)

Vybavení se modifikuje podle typu sportovní akce – rizika úrazů a nemocí, dostupnost zdravotnické pomoci a zařízení, klimatických podmínek, věku, zdravotního stavu a počtu účastníků.

Pro 40–80 vysokoškolských studentů, frekventantů pěti jednotýdenních cykloturistických kurzů s outdoorovými aktivitami, se nám osvědčilo následující složení:

Zdravotnický materiál a lékyZdravotnický materiál a léky
100 ks čtverce skládané gázy větší – asi 8×8 cm4 balení Paralen tbl.
100 ks čtverce skládané gázy menší – asi 4×4 cm4 balení Anopyrin tbl.
10 ks sterilní obinadlo hydrofilní (obvaz) šíře asi 8 cm4 balení Endiform
10 ks sterilní obinadlo hydrofilní (obvaz) šíře asi 12 cm4 balení Carbotox tbl.
4 ks elastický obvaz (obinadlo) šíře 6 cm2 balení Pityol pasta
6 ks elastický obvaz (obinadlo) šíře 10 cm2 Ophtalmo-Septonex
kapky
4 ks elastický obvaz (obinadlo) šíře 12 cm2 Ophtalmo-Septonex
mast
5 ks zdravotnická lepicí páska (nejlépe bílá) šíře 2 cm1 Ophtal
5 ks zdravotnická lepicí páska (nejlépe bílá) šíře 4 cm10 ks špátle
2 krabice náplasti s polštářkem (ke stříhání) šíře 7 cm1–2 ks nafukovací nebo
drátěná dlaha na končetiny
2 krabice náplasti s polštářkem (ke stříhání) šíře 9 cm1 pinzeta
2 ks Obvazová vata malé balení 50 g1 nůžky
2 ks Septonex spray 45 ml20 ks špejle
100 ml Novikovovův roztok10 ks injekční jehly zelené
100 g Chloramphenicol ung.4 páry chirurgické rukavice

Střídající se lékaři si většinou přidávají další léky a materiál dle svých zkušeností a uvážení:

Zdravotnický materiál a lékyZdravotnický materiál a léky
antibiotika (masti, tablety) a fungicidaset na drobné šití povrchních ran
myorelaxanciainjekční stříkačky a jehly
analgetika – antiflogistika adrenalin inj.
kortikoidy – masti a injekce
Celkový pohled na zdravotnický kufr s popruhy, 
které umožňují jeho nošení na zádech jako baťohu (Jan Novotný 2003)
Obr. 12.02-01 Celkový pohled na zdravotnický kufr s popruhy, které umožňují jeho nošení na zádech jako baťohu (Jan Novotný 2003).
Celkový pohled na otevřený zdravotnický kufr (Jan Novotný 2003).
Obr. 12.02-02 Celkový pohled na otevřený zdravotnický kufr (Jan Novotný 2003).
Pohled na polovinu otevřeného zdravotnického kufru s vyjímatelnými (suchý zip) průhlednými měkkými oddíly, které se dají zavírat na zip (Jan Novotný 2003).
Obr. 12.02-03 Pohled na polovinu otevřeného zdravotnického kufru s vyjímatelnými (suchý zip) průhlednými měkkými oddíly, které se dají zavírat na zip (Jan Novotný 2003).
Pohled na polovinu otevřeného zdravotnického kufru s otevřenými oddíly, 
v nichž je uložen především materiál na ošetření poranění (Jan Novotný 2003).
Obr. 12.02-04 Pohled na polovinu otevřeného zdravotnického kufru s otevřenými oddíly, v nichž je uložen především materiál na ošetření poranění (Jan Novotný 2003).
Mnohdy práce lékařů při sportovní akci vyžaduje od nich samotných až bizardní výkony.
Obr. 12.02-05 Mnohdy práce lékařů při sportovní akci vyžaduje od nich samotných až bizardní výkony.
doc. MUDr. Jan Novotný, CSc.kolektiv |
Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2009

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.