Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Elektroakustická hudba

Vývoj elektronických technologií v průběhu 20. století prostoupil mnoha druhy uměleckého vyjádření včetně hudby. Hudba tím získala nejen nové nástroje, ale podstoupila též radikální proměnu své estetiky. Zároveň byla nucena se vůči přicházejícím technologiím nově vymezit. Docházelo k tomu na škále od naprostého odmítnutí přes tendenci komponované hudby vyrovnat se hudbě elektronické až po absolutní fascinaci technologií. Všechny stupně této škály bezpochyby znamenaly zásadní inovaci a obohacení hudebního jazyka 20. a 21. století. Předkládaná elektronická publikace mapuje proměny hudebního myšlení tohoto období exemplifikací tvorby klíčových postav, škol a hnutí.

O publikaci

Elektronická publikace Elektroakustická hudba má primárně sloužit jako podpora výuky stejnojmenného předmětu na FF MU. Tím není vyloučeno její použití pro další zájemce o danou problematiku. Publikace je nutně selektivní a mapuje pouze historii a teoretický přínos klíčových evropských a amerických institucí v čele s průkopníky nových technik a tvůrci silných individuálních poetik. K dalšímu studiu daného druhu hudby odkazuje připojená, poměrně hojná, bibliografie.

Ke stažení

Autor publikace

PhDr. Martin Flašar, Ph.D. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta MU

Osobní stránka v IS MU

Tiráž

Elektroakustická hudba

Multimediální elektronický výukový materiál

Flašar, Martin

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2015

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2014–2015

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-7944-1 (HTML verze)
ISBN 978-80-210-7945-8 (ePub verze)

© 2015 Masarykova univerzita

PhDr. Martin Flašar, Ph.D. |
Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Filozofické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041