Přechod na hlavní menu, Přechod na rozcestník pohybových aktivit a činností, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Obranné činnosti

Při závodivých pohybových aktivitách a činnostech pro zdokonalení obranných činností v basketbale využíváme činností, jejímž cílem je zdokonalení krytí útočníka s míčem na místě a v pohybu, krytí útočníků při střelbě a doskakování. V závodivých pohybových aktivitách a činnostech procvičujeme obranný postoj, pohyb a povolený kontakt s útočícím hráčem.

V této části uvádíme závodivé pohybové aktivity a činnosti s názvy: Molekuly, Obranné hradby, Slepice a jestřáb, Veverky a oříšky, Obránci a útočníci.

OBRANNÉ ČINNOSTI

Molekuly


Cíl:Zdokonalení vedení míče driblinkem a základního basketbalového postoje
Pomůcky:Basketbalové míče
Místo:Vymezené území
Zaměření:Rozvoj rychlosti
Věk:10–15 let
Grafické znázornění Molekul – začátek
Obr. 26a: Grafické znázornění Molekul – začátek
Grafické znázornění hry Molekul – konec
Obr. 26b: Grafické znázornění hry Molekul – konec

Popis

Hráči (atomy) se volně rozestaví ve vymezeném území a podle pokynů trenéra se pohybují (kmitají) po hřišti s driblinkem (obr. 26a). Na domluvený signál se co nejrychleji shluknou do hloučků (molekul) v počtu odpovídajícímu tomuto číslu. Hráči se shluknou v základním basketbalovém postoji se správným držením míče před sebou, dotekem míčů tvoří dané číslo (obr. 26b). Trenér zkontroluje, zda počet souhlasí, přebytečným udělí trestné body a na povel se dále pokračuje.

Pravidla

Molekuly tvoří pevně se držící atomy, přebytečné atomy jsou nejdále od středu molekuly. Hráči se nesmí shluknout předem, tedy před zavoláním čísla. Vyhrávají hráči, kteří mají nejméně trestných bodů na konci.

Varianty

 • Hráči vedou míč driblinkem, poskoky s driblinkem, po jedné noze s driblinkem, atd.
 • Hráči se pohybují a musí se shluknout nejen v určeném počtu, ale také ve vymezeném území, určeném například žíněnkou či kruhy.
 • Hráči se shlukují ve skupinkách doteky různých částí těla.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Obranné hradby


Cíl:Zdokonalení obranného postoje a pohybu
Pomůcky:Žádné
Místo:Tělocvična, středový kruh
Zaměření:Rozvoj rychlosti, obratnosti
Věk:10–15 let
Grafické znázornění Obranných hradeb
Obr. 27: Grafické znázornění Obranných hradeb

Popis

Hráči udělají kruh tak, že se postaví zády ven do obranného postoje na vzdálenost upažených rukou. Můžeme využít středového kruhu nebo ostatních kruhů nakreslených na hřišti. Dovnitř kruhu postavíme jednoho hráče. Na předem dohodnutý signál trenéra se hráč uvnitř kruhu snaží proniknout co nejrychleji ven mezi obránci. Obránci se mohou pohybovat pouze obranným pohybem, dle potřeby se k sobě přibližují či oddalují. Počet hráčů v kruhu se určuje dle jejich výkonnosti a dle velikosti kruhu (obr. 27).

Pravidla

Obránci nesmí hráče chytat rukama, mohou pouze zastoupit únikovou cestu tělem a musí udržet obranný postoj. Útočník nesmí kopat, strkat či jinak porušovat určená pravidla. Smí pouze vyběhnout ven z kruhu. Může měnit směr běhu, naznačovat tělem únik, atd. Pokud se útočník dostane z kruhu, vyhrává.

Varianty

 • Obrácená varianta – útočník bude stát vně kruhu a bude se snažit dostat dovnitř. Pouze obránci stojí zády do kruhu.
 • Můžeme přidat do hry více útočníků a stopovat čas, po který budou překonávat hradby.
 • Můžeme ztížit roli útočníka a přidat mu míč tak, aby musel hradby překonat driblinkem.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Slepice a jestřáb


Cíl:Zdokonalení obranného postoje a pohybu
Pomůcky:Žádné
Místo:Tělocvična
Zaměření:Rozvoj rychlosti, obratnosti
Věk:5–10 let
Grafické znázornění Slepice a jestřába
Obr. 28: Grafické znázornění Slepice a jestřába

Popis

Hráči stojí v zástupu, jeden hráč je mimo zástup. V zástupu doporučujeme pět až sedm hráčů. Hráči se postaví do obranného postoje, chytnou se za pas a vytvoří tak jeden spojený zástup. První hráč v zástupu je slepice, má volné ruce, upažené jako křídla. Hráči za slepicí jsou kuřata. Hráč mimo zástup je jestřáb, který se snaží chytit poslední kuře. Slepice se mu v tom snaží zabránit tělem a obranným pohybem. Dle slepice se pohybuje celý zástup (obr. 28).

Pravidla

Pokud se jestřábovi podaří chytit poslední kuře, vyhrál a následně se mění funkce všech hráčů (jestřába, slepice i posledního kuřete). Povinnost všech hráčů v zástupu je, aby se pohybovali pouze obranným pohybem. Pokud tak nečiní, vyhrává jestřáb. V případě, že se roztrhne zástup, opět vyhrává jestřáb. Hráč slepice nesmí držet jestřába rukama, smí ho jen zastoupit tělem. Důležitá je spolupráce všech kuřat v zástupu.

Varianty

 • Roli jestřába můžeme ztížit tím, že do hry přidáme basketbalový míč. Jestřáb musí driblovat při chytání posledního kuřete.
 • Pohybovou činnost můžeme omezit předem stanoveným časovým limitem tak, aby mohly vyhrát obě dvě strany.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Veverky a oříšky


Cíl:Zdokonalení obranného postoje a pohybu
Pomůcky:Basketbalové míče, kužely
Místo:Tělocvična, hřiště
Zaměření:Rozvoj rychlosti
Věk:5–10 let
Grafické znázornění Veverek a oříšků
Obr. 29: Grafické znázornění Veverek a oříšků

Popis

Hráče rozdělíme na dvě družstva, na veverky a obránce. Pokud je to možné, využijeme čar volejbalového hřiště. Obránců je osm hráčů, veverek zbytek týmu. Obránci se po dvou rozestaví na čtyři čáry volejbalového hřiště. Obránci se smí pohybovat pouze po čarách obranným pohybem. Veverky stojí za koncem volejbalového hřiště a čekají na pokyn trenéra k zahájení hry. Veverky mají za úkol proběhnout volejbalovým hřištěm na druhou stranu, aniž by se jich jakýkoliv obránce dotkl, a tam si vzít míč (oříšek) a opět si ho přinést zpět na začátek hřiště, tedy do domečku. Pokud se to hráči podaří, může běžet pro další oříšek. Závodivá pohybová činnost je omezena předem určeným časovým limitem. Vyměníme role obránců a veverek. Vítězí družstvo, které donese do domečku více oříšků (obr. 29).

Pravidla

Obránci mohou chytat veverky v obou dvou směrech běhu, jak při cestě pro oříšek, tak po cestě do domečku. Obránci se pohybují pouze po čarách obranným pohybem, nesmí vykročit vpřed či vzad. Pokud veverku chytí obránce (s míčem či bez míče), odchází ven z hracího území, vrací se na začátek za čáry volejbalového hřiště a může opět probíhat na druhou stranu hřiště. Vyběhnutí veverky z hřiště do boku (za čáry volejbalového hřiště) znamená začít znovu. Dle počtu hráčů mohou být obsazeny některé čáry více, některé méně, může využít i půlící čáru. Veverky brzy pochopí nutnost spolupráce týmu. Velikost herního prostoru odpovídá možnostem a schopnostem hráčů.

Varianty

 • Náročnější obměnou je, že veverka po cestě nazpět do domečku musí driblovat.
 • Pokud je do hry zapojen míč pro driblink, obránci vyřazují veverky pouze vypíchnutím míče, ne dotykem hráče.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Obránci a útočníci


Cíl:Zdokonalení obranného pohybu a vedení míče driblinkem
Pomůcky:Basketbalové míče
Místo:Tělocvična, hřiště
Zaměření:Rozvoj rychlosti, obratnosti
Věk:15–18 let
Grafické znázornění Obránci a útočníci – začátek
Obr. 30a: Grafické znázornění Obránci a útočníci – začátek
Grafické znázornění Obránci a útočníci – průběh
Obr. 30b: Grafické znázornění Obránci a útočníci – průběh

Popis

Hráče rozdělíme na dvě stejně početná družstva a každé družstvo má jednu polovinu volejbalového hřiště. Počet hráčů v družstvu není omezen. V každém družstvu má polovina hráčů míč, druhá polovina hráčů je bez míče. Na povel trenéra hráči bez míče běží do soupeřova družstva si získat míč dovoleným způsobem (obr. 30a). Naopak hráči s míčem zůstávají na své polovině hřiště a snaží se uchránit míč v driblinku před obránci protějšího družstva. Když obránce získá míč, automaticky se vrací zpět do svého týmu a tam dribluje (obr. 30b). Pokud naopak driblující hráč ztratí míč, musí přeběhnout do soupeřova pole a míč si opět získat. Závodivá pohybová činnost je omezena předem určeným časovým limitem. Vítězí družstvo, které má na svém území více driblujících hráčů.

Pravidla

Obránce smí získat míč pouze dovoleným způsobem, dle pravidel basketbalu. Driblující hráč se snaží udržet míč po celou dobu v driblinku, nesmí stát v rohu hřiště a nesmí chytat míč dvěma rukama. Při chycení míče či vykutálení míče ven z hracího pole se hráč automaticky stává obráncem a míč pokládá do soupeřova pole.

Varianty

 • Hráči driblují pouze pravou nebo pouze levou rukou.
 • Obráncům nepovolíme zesílené krytí hráče s míčem (hráči smí jít pouze jeden obránce na jednoho útočníka, nesmí se obránci domluvit dva na jednoho).

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.kolektiv |
Katedra sportovních her – Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041