Přechod na hlavní menu, Přechod na rozcestník pohybových aktivit a činností, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Průpravné pohybové hry pro basketbal

Při průpravných pohybových hrách se zaměřením na vytvoření modelového utkání v basketbale využíváme herních činností jednotlivce. Věnujeme se především zdokonalení uvolnění hráče bez míče a s míčem, vedení míče, krytí hráče bez míče a s míčem a taktickému myšlení družstva.

V této části uvádíme průpravné pohybové hry s názvem: Pokládaná, Fotbal s driblinkem, Nepřátelské území, ZáchrankaRuční fotbal.

PRŮPRAVNÉ POHYBOVÉ HRY PRO BASKETBAL

Pokládaná


Cíl:Nácvik herních činností jednotlivce
Pomůcky:Basketbalový míč
Místo:Tělocvična, basketbalové hřiště
Zaměření:Rozvoj taktického myšlení
Věk:15–18 let
Grafické znázornění Pokládané
Obr. 36: Grafické znázornění Pokládané

Popis

Na počátku průpravné pohybové hry rozdělíme hráče do dvou družstev. Družstva od sebe barevně odlišíme. Doporučujeme družstva po pěti hráčích, maximálně po deseti hráčích, což určíme dle věku a výkonnosti hráčů. Čím mladší hráči, tím víc jich může hrát v jednom družstvu. Hra probíhá na basketbalovém hřišti, kdy proti sobě nastoupí dvě družstva, která mají za cíl položit míč na koncovou čáru hřiště pouze pomocí přihrávek. Můžeme hrát do určitého počtu bodů či na předem určený čas. Bod pro tým je při každém položení míče na koncovou čáru hřiště. Hra začíná rozskokem, kdy družstvo, které získalo míč, se snaží pomocí přihrávek přibližovat ke koncové čáře tak, aby mohlo položit míč (obr. 36).

Pravidla

Dodržujeme pravidla basketbalu, mimo pravidla o driblinku. Při této hře se nesmí driblovat. Hráči s míčem mohou udělat pouze dva kroky, hráči bez míče nejsou omezeni v pohybu. Žádné hrubosti ani držení soupeře není dovoleno. Při porušení pravidel získává míč druhé družstvo. Vítězí družstvo, které získalo více bodů v průběhu hry. Míč se musí opravdu položit na koncovou čáru, nejen hodit daným směrem. Zdůrazníme dětem nabíhání do volného prostoru a chytání míče do dvou rukou.

Varianty

 • Ve hře můžeme povolit jeden driblink (jeden úder míčem o zem).
 • Hru můžeme ztížit zákazem přihrávky obloučkem přes obránce.
 • Pravidla můžeme měnit dle možností, velikosti hřiště, počtu a úrovně dovedností hráčů. Určíme přesný počet přihrávek nebo určíme maximální či minimální limit počtu přihrávek, atd.
 • Místo koncové čáry a basketbalového míče zařadíme netradiční pomůcky – např. indiacu (gumový míček s péry a trampolínky, vymezené území nám pak slouží jako brankoviště)

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Fotbal s driblinkem


Cíl:Nácvik herních činností jednotlivce
Pomůcky:Basketbalové míče a jeden fotbalový míč
Místo:Tělocvična, basketbalové hřiště
Zaměření:Rozvoj taktického myšlení
Věk:15–18 let
Grafické znázornění Fotbalu s driblinkem
Obr. 37: Grafické znázornění Fotbalu s driblinkem

Popis

Na počátku pohybové průpravné hry rozdělíme hráče do dvou družstev. Družstva od sebe barevně odlišíme. Doporučujeme družstva po pěti až deseti hráčích, což určíme dle věku a výkonnosti hráčů. Čím mladší hráči, tím víc jich může hrát v jednom družstvu. Hra probíhá na basketbalovém hřišti, kdy proti sobě nastoupí dvě družstva, která mají za cíl dát gól. Hráči po celou dobu hry musí driblovat a u toho současně hrát fotbal. Můžeme hrát do určitého počtu gólů či na předem určený čas. Hra začíná vhozením fotbalového míče do hřiště. Vítězí družstvo, které dalo více gólů v průběhu hry (obr. 37).

Pravidla

Dodržujeme pravidla fotbalu, částečně i basketbalová pravidla o driblinku. Při této hře se musí po celou dobu driblovat, i když hráč kope do fotbalového míče. Neustále musí mít hráči driblink pod kontrolou. Často se stává, že hráči drží míč v rukou a současně kopou do míče – v takovém případě získává míč soupeř. Jedno z důležitých pravidel je, že na hřišti nejsou brankáři, z důvodu atraktivnosti hry. Žádný hráč nesmí chytit fotbalový míč do rukou, jinak dochází k penaltě. Penalta se kope přes celé basketbalové hřiště do prázdné branky, ale opět hráč kope do míče s driblinkem. Žádné hrubosti ani držení soupeře není dovoleno. Při porušení pravidel získává míč druhé družstvo. Zdůrazníme dětem nabíhání do volného prostoru a sledování fotbalového míče.

Varianty

 • Pravidla můžeme měnit dle možností, velikosti hřiště, počtu a úrovně dovedností hráčů.
 • Můžeme do hry zařadit driblujícího brankáře.
 • Při větším počtu hráčů můžeme použít dva fotbalové míče.
 • Hra může probíhat na vyšší počet branek, např. čtyři (v každém rohu tělocvičny je postavena jedna branka).

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Nepřátelské území


Cíl:Nácvik herních činností jednotlivce, především uvolnění hráče bez míče a nácvik obranného pohybu
Pomůcky:Čtyři kužele, čtyři švihadla
Místo:Tělocvična, basketbalové hřiště
Zaměření:Rozvoj taktického myšlení
Věk:10–15 let
Grafické znázornění Nepřátelského území
Obr. 38: Grafické znázornění Nepřátelského území

Popis

Na počátku pohybové průpravné hry rozdělíme hráče do dvou družstev. Družstva od sebe barevně odlišíme. Doporučujeme družstva po šesti až dvanácti hráčích, což určíme dle věku a výkonnosti hráčů. Čím mladší hráči, tím více jich může hrát v jednom družstvu. Každé družstvo je na jedné polovině basketbalového hřiště, polovina hráčů z družstva jsou útočníci a druhá polovina obránci, záleží na taktice týmu. Na každé polovině hřiště se nachází dva hrady (kužel ohraničený švihadlem), které si družstvo musí hlídat před nájezdem soupeře. Útočníci z každého družstva mají za úkol běžet na soupeřovu polovinu a dotknout se jejich hradu, jen se jich po cestě nesmí soupeř dotekem vrátit. Obránci mají za úkol hlídat hrad a dotekem vracet útočníky ze soupeřova družstva. Pokud je útočník chycen, musí se vrátit na svou polovinu hřiště, a pak následně může znovu zaútočit. Vítězí družstvo, které získalo více bodu za vnik do nepřátelské území, tedy za dotyk hradu (obr. 38).

Pravidla

Hra je omezena předem určeným časem, nebo určitým počtem získaných bodů pro celý tým. Obránci nesmí stát či běhat do území ohraničeného švihadlem, aby útočníci měli prostor pro vniknutí na nepřátelské území. Jde o spolupráci celého týmu, jak obrany, tak útoku. Pro tuto hru je vhodné využít dvou trenérů k posouzení zisku bodů. Hrady jsou na hracím území poměrně daleko od sebe, a tak je lepší když jeden trenér počítá body pouze pro jeden tým. Je nutno vystřídat hráče útočníky a obránce v jednom týmu, tak aby si vyzkoušeli obě role.

Varianty

 • Pravidla můžeme měnit dle možností, velikosti hřiště, počtu a úrovně dovedností hráčů.
 • Můžeme ve hře využít driblinku pro všechny hráče.
 • Náročnější variantou pro vyšší kategorie je, že driblují pouze útočící hráči.
 • Chycené hráče je možno ze hry vyřadit a následně se pak musí změnit jejich role v týmu (z obránců útočníci, a naopak)

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Záchranka


Cíl:Nácvik herních činností jednotlivce, především uvolnění hráče bez míče a přihrávky
Pomůcky:volejbalový míč
Místo:Tělocvična, hřiště
Zaměření:Rozvoj rychlosti a obratnosti
Věk:10–15 let
Grafické znázornění Záchranky – vybití hráčů
Obr. 39a: Grafické znázornění Záchranky – vybití hráčů
Grafické znázornění Záchranky – návrat do hry
Obr. 39b: Grafické znázornění Záchranky – návrat do hry

Popis

Na počátku pohybové průpravné hry vymezíme hrací prostor, dle možností, počtu a úrovně dovedností hráčů. Každý hráč hraje sám a proti všem. Do vymezeného prostoru trenér vhodí jeden volejbalový míč a tím hra začíná. Hráč, který se zmocní míče, má za úkol vybít soupeře zásahem od prsou dolů (obr. 39a). Vybitý hráč zvedne ruku (tím je chráněn před ostatními) a odchází ze hry na určené místo, za hrací pole chytat míče. Vybitý hráč si pamatuje, kdo ho vybil. Platí jednoduché pravidlo. Zpět do hry mohou hráči až tehdy, když je vyřazen ten hráč, co je vybil (obr. 39b). Vyhrává hráč, který vybije všechny své soupeře nebo vybil nejvíce hráčů.

Pravidla

Pokud hráč míč chytí, není vybit. Zásah odrazem od země či stěny je neplatný. Hráči bez míče se volně pohybují po hrací ploše. Hráč s míčem smí udělat pouze dva kroky, to je určeno dle velikosti hrací plochy. Hru lze omezit i časem. Vybití hráči jsou zapojeni do hry tím, že sledují, volají jména těch, kteří je vybili a chytají míče za hracím polem.

Varianty

 • Můžeme hrát hru i s dvěma volejbalovými míči, je mnohem živější a hráči jsou aktivnější, než u zapojení jednoho míče.
 • U hry můžeme povolit přihrávku o stěnu, pokud tomu odpovídají možnosti hracího pole.
 • Pro aktivnější sled hry, může vybitý hráč splnit za hracím polem stanovený počet cviků (pět dřepů) a vrátit se zpět do hry.
 • Lze přidat pravidlo, že pokud hráč chytne míč, vyřadí ze hry hráče, který se jej snažil vybít.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Ruční fotbal


Cíl:Nácvik herních činností jednotlivce
Pomůcky:Fotbalový míč (basketbalový, volejbalový)
Místo:Tělocvična, basketbalové hřiště
Zaměření:Rozvoj taktického myšlení
Věk:5–10 let
Grafické znázornění Záchranky – vybití hráčů
Obr. 40: Grafické znázornění Ručního fotbalu

Popis

Na počátku pohybové průpravné hry rozdělíme hráče do dvou družstev a barevně je od sebe odlišíme. Doporučujeme družstva po pěti až deseti hráčích, což určíme dle věku a výkonnosti hráčů. Čím mladší hráči, tím více jich může hrát v jednom družstvu. Hra probíhá na basketbalovém hřišti, kdy proti sobě nastoupí dvě družstva, která mají za cíl dopravit míč do branky soupeře za pomocí rukou. Hráči si v týmu přihrávají pomocí kutálení míče. Hru můžeme hrát do určitého počtu gólů či na předem určený časový limit. Hra začíná vhozením míče do hřiště. Vítězí družstvo, které dalo více gólů v průběhu hry (obr. 40).

Pravidla

Dodržujeme pravidla fotbalu s jediným rozdílem, že se nehraje nohama, ale pouze rukama. Hráči nesmějí chytat míč do dvou rukou, smí hrát pouze jednou rukou, ale mohou si přihrávat z ruky na ruku či jinému spoluhráči. Hráči nemohou při chytání míče sedět či ležet, mohou být ve sníženém postoji. Při porušení pravidel získává míč druhé družstvo. Do míče hráči v žádném případě nesmí kopat, při tomto přestupku dochází k penaltě. Penalta se kutálí z půlící čáry basketbalového hřiště do prázdné branky. Žádné hrubosti ani držení soupeře není dovoleno. Zdůrazníme dětem nabíhání do volného prostoru a sledování fotbalového míče.

Varianty

 • Pravidla můžeme měnit dle možností, velikosti hřiště, počtu a úrovně dovedností hráčů.
 • Můžeme do hry zařadit driblink.
 • Při větším počtu hráčů můžeme zvýšit počet branek či míčů.
 • Při hře můžeme využít celou tělocvičnu (nehraje se na auty, využíváme i odrazy míče o stěny tělocvičny).

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.kolektiv |
Katedra sportovních her – Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041