Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Přesah hlavičky – hvězda života

První pomoc
Krvácení vnější


Cíl výuky

Naučit studenty jednoduchému a účinnému postupu zástavy život ohrožujícího krvácení s ohledem na vlastní bezpečnost.

Obsah

 • Zástava masivního krvácení (tlakový obvaz) – teorie a praxe
 • Ošetření povrchových poranění
 • Cizí těleso v ráně
 • Krvácení z tělních otvorů

Doporučení pro výuku

 • S využitím PowerPointové prezentace vysvětlete studentům základní postup zástavy krvácení. Vysvětlete teorii a ponechte dostatek prostoru pro praktický nácvik tlakového obvazu.
  Poznámka autorů
  Zástava velkého krvácení patří mezi život zachraňující úkony. Mnoho lidí se domnívá, že správným postupem je okamžité zaškrcení končetiny. Moderní postupy v poskytování první pomoci však zaškrcení doporučují použít pouze v jasně definovaných případech za dodržení jednoznačných zásad (více o použití zaškrcovala v PowerPointové prezentaci).
 • Přestože nácvik zástavy krvácení je v této kapitole nejdůležitější, doporučujeme ve výuce zmínit také další témata (ošetření povrchových poranění, cizí těleso v ráně a krvácení z tělních otvorů).

Příklady otázek a úkolů, pracovní listy

 • Naučte žáky a studenty zhotovit tlakový obvaz

  Upozorněte je, že tlaková vrstva v případě, že obvaz prosakuje, se může navýšit do celkového počtu tří. Kromě obvazového materiálu je důležité použít chirurgické rukavice. Pro výuku je vhodné pořídit sadu 100 ks rukavic, aby si studenti ošetření mohli vyzkoušet v rukavicích. Ošetření nacvičujte vsedě, případně vleže.
 • Příklad modelové situace

  Studenti mají za úkol ošetřit spolužáka s masivním krvácením na horní končetině. Kontrolujte správný postup. Hodnoťte pak nejen vytvoření tlakového obvazu, ale také polohu vleže, elevaci končetiny, komunikaci s postiženým, zajištění tepelného komfortu a snahu zavolat záchrannou službu. Zdůrazněte studentům také to, že do příjezdu ZZS pacienty neopouštíme, nepodáváme jídlo, pití a „neordinujeme“ žádné léky. Toto přísluší až posádce záchranné služby!
 • Pracovní list

  Pracovní list je určen především k podpoře výuky žáků na II. stupni základních škol. Materiál obsahuje pracovní list pro žáka a rovněž pracovní list pro pedagoga (se správným řešením). Doporučujeme pracovní list žákům vytisknout.

Pracovní list – 1. část

Pracovní list – 2. část

Studijní materiály

Prezentace

Procvičovací otázky

Spustit interaktivní test v IS MU

Vnější a vnitřní krvácení

Doporučujeme: Použijte svůj účet v Informačním systému MU, v budoucnu se pak budete moci kdykoli vrátit ke svým odpovědím.Další materiály

Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě
http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041