Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Přesah hlavičky – hvězda života

Literatura


Česká resuscitační rada
Česká resuscitační rada
Odkaz: http://www.resuscitace.cz/
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě
Odkaz: http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/
Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě
Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě
Odkaz: http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/
První pomoc pro střední zdravotnické školy, 1. vydání
První pomoc pro střední zdravotnické školy
Autor: M. Beránková, A. Fleková, B. Holzhauserová
Vydavatel: Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2002
Citace: BERÁNKOVÁ, M., FLEKOVÁ, A., HOLZHAUSEROVÁ B. První pomoc pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2002. 199 s. ISBN 80-86073-99-8.
Hry a nápady pro výuku první pomoci, 1. vydání
Hry a nápady pro výuku první pomoci
Autor: E. Bernatová
Vydavatel: Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2006
Citace: BERNATOVÁ, E. Hry a nápady pro výuku první pomoci. 1. vyd. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2006. 35 s.
Naučte se poskytovat první pomoc (výukový materiál)
Náhled není k dispozici
Autor: Český červený kříž, Německý červený kříž
Vydavatel: Praha: Český červený kříž, 2003
Citace: Český červený kříž, Německý červený kříž. Naučte se poskytovat první pomoc. Výukový materiál. Praha: Český červený kříž, 2003. 53 s.
Příručka první pomoci
Příručka první pomoci
Autor: Český červený kříž, St. John Ambulance, St. Andrew’s Ambulance Association, Britský červený kříž
Vydavatel: Bratislava: Perfekt, 2003
Citace: Český červený kříž, St. John Ambulance, St. Andrew’s Ambulance Association, Britský červený kříž. Příručka první pomoci. Bratislava: Perfekt, 2003. 288 s. ISBN 80-8046-224-0.
Přednemocniční neodkladná péče, 2. vydání
Přednemocniční neodkladná péče
Autor: F. Ertlová, J. Mucha a kol.
Vydavatel: Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2004
Citace: ERTLOVÁ, F., MUCHA, J. a kol. Přednemocniční neodkladná péče. 2. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2004. 368 s. ISBN 80-7013-379-1.
Kapesní vydání doporučených postupů v resuscitaci 2005, 1. vydání
Kapesní vydání doporučených postupů v resuscitaci 2005
Autor: Evropská rada pro resuscitaci
Vydavatel: Česká rada pro resuscitaci, 2006
Citace: Evropská rada pro resuscitaci. Kapesní vydání doporučených postupů v resuscitaci 2005. 1. vyd. Česká rada pro resuscitaci, 2006. 196 s.
Sport first aid, 3. vydání
Sport first aid
Autor: M. J. Flegel
Vydavatel: Champaign (USA): Humankinetics, 1993
Citace: FLEGEL, M. J. Sport first aid. 3. vyd. Champaign (USA): Humankinetics, 1993. 313 s. ISBN 0-7360-3786-1.
První pomoc pro příslušníky tísňových složek
První pomoc pro příslušníky tísňových složek
Autor: J. Hasík
Vydavatel: Praha: Český červený kříž, 2004
Citace: HASÍK, J. První pomoc pro příslušníky tísňových složek. Praha: Český červený kříž, 2004. 68 s.
První pomoc pro každého, 1. vydání
První pomoc pro každého
Autor: J. Stelzer, L. Chytilová
Vydavatel: Praha: Grada Publishing, a.s. 2007
Citace: STELZER, J.,CHYTILOVÁ, L. První pomoc pro každého. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007.116 s. ISBN 978-80-247-2144-6.
Prvá pomoc, 1. vydání
Prvá pomoc
Autor: F. Keggenhof
Vydavatel: Bratislava: Ikar 2006
Citace: KEGGENHOF, F. Prvá pomoc. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2006. 207s. ISBN 80-551-1307-6.
První pomoc I pro studenty zdravotnických oborů, 1. vydání
První pomoc I pro studenty zdravotnických oborů
Autor: J. Kelnarová a kol.
Vydavatel: Praha: Grada Publishing, a.s., 2007
Citace: KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc I pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 112 s. ISBN 978-80-247-2182-8.
První pomoc II pro studenty zdravotnických oborů, 1. vydání
První pomoc II pro studenty zdravotnických oborů
Autor: J. Kelnarová a kol.
Vydavatel: Praha: Grada Publishing, a.s., 2007
Citace: KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc II pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 184 s. ISBN 978-80-247-2183-5.
Zdravotník zotavovacích akcí, 1. vydání
Zdravotník zotavovacích akcí
Autor: Kolektiv autorů
Vydavatel: Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2002
Citace: Kolektiv autorů. Zdravotník zotavovacích akcí. 1. vyd. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2002. 136 s.
První pomoc na cestách, 1. vydání
První pomoc na cestách
Autor: A. Madian, K. Mathiessen
Vydavatel: Praha: Grada Publishing, a.s., 2007
Citace: MADIAN, A., MATHIESSEN, K. První pomoc na cestách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 95 s. ISBN 978-80-247-1878-1.
První pomoc pro každého, 1. vydání
První pomoc pro každého
Autor: M. Petržela
Vydavatel: Praha: Grada Publishing, a.s., 2007
Citace: PETRŽELA, M. První pomoc pro každého. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 80 s. ISBN 978-80-247-2246-7.
Prevence úrazů pro sportovce, 1. vydání
Prevence úrazů pro sportovce
Autor: J. Pilný a kol.
Vydavatel: Praha: Grada Publishing, a.s., 2007
Citace: PILNÝ, J. a kol. Prevence úrazů pro sportovce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 104 s. ISBN 978-80-247-1675-6.
První pomoc u dětí, 1. vydání
První pomoc u dětí
Autor: P. Srnský
Vydavatel: Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2004
Citace: SRNSKÝ, P. První pomoc u dětí. 1. vyd. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2004. 76 s.
Lidské tělo, 1. vydání
Lidské tělo
Autor: F. Williamsová, D. Brewer, T. Smith, R.M. Youngson, A. Jacksonová, F. Payneová, P. Sahota
Vydavatel: Praha: Fortuna Print, 1996
Citace: WILLIAMSOVÁ, F., BREWER, D., SMITH, T., YOUNGSON, R. M., JACKSONOVÁ, A., PAYNEOVÁ, F., SAHOTA, P. Lidské tělo. 1. vyd. Praha: Fortuna Print, 1996. 240 s. ISBN 80-85873-55-9.
Rescue report. 2007, roč. 10, č. 3
Rescue report
Vydavatel: Brno: Ikaria CZ, a.s.
Citace: Rescue report. 2007, roč. 10, č. 3. Brno: Ikaria CZ, a.s. ISSN 1212-0456.
První pomoc, 1. vydání
První pomoc
Autor: B. Zuchová, R. Turin, M. Sebera, Z. Kubíková, P. Zaoral
Vydavatel: Brno: Masarykova univerzita, 2010
Citace: ZUCHOVÁ, B., TURIN, R., SEBERA, M., KUBÍKOVÁ, Z., ZAORAL, P. První pomoc [online]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010 [cit. 2013-06-12]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=866491>. ISSN 1802-128X.
První pomoc není věda
První pomoc není věda
Autor: E. Bernatová
Vydavatel: Praha: IV – Nakladatelství s.r.o., 2011
Citace: BERNÁTOVÁ, E. První pomoc není věda. Praha: IV – Nakladatelství s.r.o., 2011 [cit. 2013-06-12]. 40 s. Dostupné z: <http://www.cervenykriz.eu/cz/edicedeti/Prvni_pomoc_neni_veda.pdf>.
Rozmístění AED v Brně a Jihomoravském kraji
Rozmístění AED v Brně a Jihomoravském kraji
Autor: www.fsps.muni.cz
Citace: Předlékařská první pomoc do škol . 2012 [cit. 2013-06-12]. Dostupné z: <http://www.fsps.muni.cz/aed/>.
Páteř a mícha
Páteř a mícha
Autor: navoziku.wz.cz
Citace: Páteř a mícha. 2012 [cit. 2013-06-12]. Dostupné z: <http://navoziku.wz.cz/pater_micha.htm>.
Předlékařská první pomoc do škol – Krvácení
Předlékařská první pomoc do škol
Autor: ppp.zshk.cz
Citace: Předlékařská první pomoc do škol – Krvácení. 2012 [cit. 2013-06-12]. Dostupné z: <http://ppp.zshk.cz/media/Pdl301.pdf>.
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041