Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Přesah hlavičky – hvězda života

První pomoc
Poranění páteře


Cíl výuky

V této kapitole je důležité nejen seznámit žáky se základními principy poskytováním první pomoci, ale výklad zaměřit také (především) na prevenci vzniku úrazů páteře (neuvážené skoky do vody, pády z výšky a při pohybových aktivitách, autonehody).

Obsah

  • Mechanizmus úrazu při poranění páteře
  • První pomoc – zraněný v bezvědomí
  • První pomoc – zraněný při vědomí
  • Prevence při pohybových aktivitách
Poznámka

Zdůrazněte, že při úrazu hlavy nelze vyloučit poranění páteře.

Doporučení pro výuku

  • Doporučujeme postupovat v souladu s PowerPointovou prezentací.
  • Důsledně probrat situace, kdy k úrazům páteře dochází – v úvodu prezentace jsou jednotlivé situace monitorovány pomocí situačních fotografií.
  • Hovořit se studenty o prevenci vzniku těchto závažných úrazů.
Poznámka autorů

Studenti by měli být nejprve seznámeni s kapitolou Kardiopulmonální resuscitace Guidelines 2010 a potom až s problematikou poranění páteře. Důvodem je to, že při první pomoci u poranění páteře je kladen důraz na stav vědomí postiženého a od něj se odvíjí následná činnost zachránců.

Příklady otázek a úkolů, pracovní list

Studijní materiály

Prezentace

Procvičovací otázky

Spustit interaktivní test v IS MU

Poranění pohybového aparátu a páteře, amputace

Doporučujeme: Použijte svůj účet v Informačním systému MU, v budoucnu se pak budete moci kdykoli vrátit ke svým odpovědím.Další materiály

Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě
Problematika poranění páteře ve vodě je řešena v kapitole První pomoc: Aquaeqrobik
http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/aquaerobik/
První pomoc: Dopravní nehoda
Informace o publikaci: https://is.muni.cz/elportal/?id=866491
Odkaz na publikaci: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps09/pomoc/web/pages/dopravni-nehoda.html

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041