Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Přesah hlavičky – hvězda života

První pomoc
Poranění pohybového aparátu


Cíl výuky

Seznámit studenty se základy poskytování první pomoci při poraněních pohybového aparátu. Doporučení obsažená v PowerPointových prezentací jsou v souladu s moderními trendy vývoje dostupnosti zdravotnické záchranné pomoci v České republice.

Obsah

 • Zhmoždění
 • Podvrtnutí
 • Vykloubení
 • Zlomeniny

Doporučení pro výuku

 • Postupujte podle doporučení PowerPointových prezentací.
 • Zdůrazněte, že pro pacienta a jeho následnou léčbu je vždy výhodnější, je-li ošetření a následný transport přenechán Zdravotnické záchranné službě. Neodborná manipulace, dlahování či transport laikem přibližně v 70 % zhoršuje zranění.
  Poznámka autorů
  Ošetření zlomeniny pomocí dlahy jsou vhodná pouze v zemích s nízkou dostupností záchranné služby (např. Rumunsko, Ukrajina).

Příklady otázek a úkolů, pracovní listy

 • Zadejte studentům, aby vymysleli nebo použili z reálného života situace (doma, na ulici, ve škole či při sportu), kdy k poranění pohybového aparátu dochází.
  O situacích diskutujte. O jejich prevenci – jak a co udělat, aby k úrazu nedošlo, jaké ochranné prostředky použít ve sportu, jak zabránit úrazům dětí v domácnostech či ve školách.
 • Nechejte studenty vypracovat návrh preventivních opatření ve vaší škole (v tělocvičně, školní jídelně, školním hřišti nebo v blízkosti školy), která by vedla ke snížení možnosti vzniku úrazů.

Pracovní list – 1. část

Pracovní list – 2. část

Studijní materiály

Prezentace

Procvičovací otázky

Spustit interaktivní test v IS MU

Poranění pohybového aparátu a páteře, amputace

Doporučujeme: Použijte svůj účet v Informačním systému MU, v budoucnu se pak budete moci kdykoli vrátit ke svým odpovědím.Další materiály

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě
http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/
Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě
http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/
Prevence úrazů a bezpečnost ve školním prostředí na ZŠ a SŠ
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js11/urazy/web/index.html

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041