Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Přesah hlavičky – hvězda života

První pomoc
Otravy a poleptání


Cíl výuky

Seznámit studenty s nejčastějšími typy otrav. Naučit základním zásadám poskytování první pomoci a zdůraznit riziko pro zachránce při poskytování první pomoci. Velkou pozornost věnovat prevenci.

Obsah

 • Prevence
 • Cesty vzniku otrav
 • Poleptání
 • Otravy

Doporučení pro výuku

 • V souladu s PowerPointovými prezentacemi probrat veškerá specifika první pomoci u poleptání a otrav.
 • Důsledně informovat o rizicích požití většího množství alkoholu! (Vysvětlit problematiku aspirace zvratků a možnosti druhotných poranění ve stavech opilosti.)
  Poznámka autorů

  Zásada pro studenty

  Kamarád, který je velmi opilý, se neopouští. Odvedeme jej domů, v akutním případě voláme ZZS na čísle 155. V případě, že jej zanecháme bez pomoci, hrozí velké riziko aspirace zvratků a následně smrt udušením!

Příklady otázek a úkolů, pracovní list

 • Seznamte studenty se zdravotními riziky aplikace návykových látek – forma diskuse s odborníky a jiné.
 • V biologii určete rostliny, které mohou u člověka vyvolat otravu.
 • Diskutujte o prevenci otrav malých dětí v domácím prostředí.

Studijní materiály

Prezentace

Procvičovací otázky

Spustit interaktivní test v IS MU

Otravy a poleptání, pokousání zvířaty

Doporučujeme: Použijte svůj účet v Informačním systému MU, v budoucnu se pak budete moci kdykoli vrátit ke svým odpovědím.Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041