Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Úvod praktické části

Pojem hormonální jóga z dnešního pohledu zahrnuje jógové techniky, pozice nebo sestavy, jejichž cílem je harmonizovat hormonální hladinu v těle. Tradiční i moderní jógové směry zahrnují celou řadu pozic a technik, které cílí na endokrinní a pohlavní žlázy nebo orgány a cílem praktické části tohoto materiálu je sestavení zásobníku těchto ásan, cviků, dechových, relaxačních a meditačních jógových technik. Na rozdíl od certifikovaného systému Hormonální jógové terapie zásobník nenabízí jednu ucelenou neměnnou sestavu, ale představuje pozice, cviky a techniky, které lze zařazovat do lekcí jiných jógových směrů. Zásobník lze využít i k vytvoření samostatných lekcí. Cviky zásobníku je možné se znalostí problematiky a s využitím zkušeností různě modifikovat. Znalosti z oblasti anatomie a fyziologie lidského těla a orgánových soustav, na které cvičení cílí a znalost zdravotních problémů, na které působí, jsou důležité jak při cvičení, tak při tvorbě lekcí a modifikaci cviků. Při vedení lekcí je potřebný individuální přístup a znalost anamnézy klientů, aby se vyloučilo zhoršení obtíží nebo vyvolání jiných zdravotních problémů.

Protože hormonální řízení organismu je složitě propojený systém, je třeba mít při cvičení na paměti, že je žádoucí harmonizovat endokrinní systém jako celek, ne cílit pouze na jedinou žlázu. Proto je vhodné, aby byly v sestavě rovnoměrně zastoupeny pozice ze všech oddílů zásobníku. Součástí specializované hormonální jógové praxe by měly být také vybrané dechové, relaxační a koncentrační techniky a práce s „tělesnými zámky“ (bandhy). Relaxaci je možné zařazovat jak v průběhu cvičení, tak na konci lekce. Obohacením lekcí je zařazení meditace.

Cvičení hormonální jógy má z hlediska metodiky obecný základ, kterým se řídí i jiné cvičební programy. Jedním za základních principů je koordinace pohybu s dechem. Dech je nadřazen pohybu, jak rychle dýcháme, tak rychlý bude pohyb. Pomalý a hluboký dech umožňuje dokonalé provedení pozice. Čím jsme pokročilejší, tím rychleji je možno cviky provádět. Účinnost cvičení závisí také na správné technice provedení pozic, na schopnosti koncentrace, vytrvalosti a pravidelnosti cvičení. Samostatná lekce hormonální jógy by, včetně úvodního zahřátí a závěrečné relaxace, měla trvat do 60 minut. Prvky hormonální jógy, případně ucelený, sestavený program lze, ve shodě s principy jiných jógových systémů, cvičit denně. Měli bychom ale vždy mít na paměti, že čím větší je problém nebo nerovnováha v těle, tím pomaleji a jemnější technikou bychom měli působit.

Kapitoly