Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Jógové pozice – ásany

Každá jógová pozice (ásana) by měla být stabilní a pohodlná. Dynamické provádění přechodů mezi pozicemi by mělo být technicky správné podle zásad zdravého a bezpečného pohybu. Pozice neprovádíme tak, aby zasahovaly za hranici bolesti. Snažíme se o správné technické provedení, které však závisí na individuálním rozsahu pohybu. Koncentrace, pozornost a dech jsou důležitou součástí cvičení. Cvičení se provádí vždy ve spojení s dechem, v některých ásanách zařazujeme speciální techniky, mudry a bandhy. Při tvorbě vlastních sestav dle zásobníku dbáme na logickou posloupnost pozic. Protože každá sestava končí relaxací, je vhodné začít pozicemi ve stoje, přejít do sedu a končit pozicemi vleže. Cviky zásobníku cílí na vybrané orgány a žlázy, jmenovitě vaječníky, nadledvinky, štítnou žlázu a hypofýzu. Pro jednoduchou orientaci jsou cviky v zásobníku děleny podle výchozí pozice. Zásobník zahrnuje pozice statické a dynamické, předklonové, záklonové a rotační.

Před vlastním zásobníkem jógových pozic zařazujeme podkapitoly mudry a bandhy. Jedná se o techniky, které s ásanami úzce souvisí a které mohou být v pozicích prováděny.