Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Základy metod korekce refrakčních vad

Kontaktní čočka

Hlavním úkolem tohoto dokumentu je poskytnout přehled informací o základních metodách využívaných při stanovení refrakčních vad a presbyopie. V současné době je k dispozici množství odborné literatury, která se tímto tématem zabývá většinou jen příliš teoreticky a nekomplexně. Přínosem předloženého dokumentu je vytvoření stručného, ale uceleného náhledu do zmíněné problematiky. Tento text je určený všem, kteří se o danou problematiku zajímají, zejména pak všem studentům oborů oční optiky, optometrie a ortoptiky. Přínosem bude rovněž dalším zájemcům z odborných řad i mimo ně.

Základy metod korekce refrakčních vadVýukový text ve formě vhodné pro tisk na portálu LF MU

Seznam kapitol


Autoři publikace

Mgr. David Severa Mgr. David Severa
Katedra optometrie a ortoptiky – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Tiráž

Základy metod korekce refrakčních vad

Multimediální elektronický výukový materiál

Severa, David | Veselý, Petr | Beneš, Pavel

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2016

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2015–2016

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-8289-2

© 2016 Masarykova univerzita

Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2016

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041