Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Klimatologie a hydrogeografie pro učitele

Meteorologie a klimatologie jsou vědní obory zabývající se zemskou atmosférou, klimatickými ději a povětrnostními podmínkami. I když obě disciplíny studují zemskou atmosféru, vyvíjely se samostatně, a proto je mezi nimi také určitý rozdíl. Historický vývoj těchto disciplín lze rozdělit do třech stěžejních období. První období končí v polovině 15. století a do té doby zahrnuje pouze nesystematické a primitivní pozorování atmosféry. Již ve starém Egyptě si lidé všímali nástupu období prudkých dešťů s obavou rozlití Nilu a zničení jejich úrody. S první zmínkou meteorologie přišel již Platón (427–347 př. n. l.) – „meteora“ (věci nadzemské). Aristoteles (384–322 př. n. l.) shrnul tehdejší meteorologické poznatky do svého díla Meteorologica. Velký rozvoj nejen meteorologie, ale také klimatologie a oceánografie přinesly zámořské objevy a snaha porozumět a předpovědět proměny atmosféry s ohledem na určení období bezproblémové plavby… zobrazit celý text


Ke stažení


Autor publikace

 
RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Katedra geografie – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

Osobní stránka v IS MU
 
   

Tiráž

Klimatologie a hydrogeografie pro učitele

Multimediální elektronický výukový materiál

Ruda, Aleš

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2014

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2012–2014

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2014 Masarykova univerzita

RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. |
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041