Úvod

Pohyb je jedním ze základních projevů života a provází každého člověka po celý život. Dítě od nejjednodušších záměrných pohybů postupně ovládne celé své tělo, naučí se lézt, sedět, stát, chodit, běhat a mnoho dalšího. Pohybem dítě komunikuje, poznává své okolí, učí se. Z hlediska tělesného pohyb podporuje tělesný a funkční rozvoj a tím se rozvíjí tělesná zdatnost, která je zpětně podmínkou pro správný vývoj a učení se dalším dovednostem.

Multimediální publikace Pohyb v životě dítěte zachycuje a představuje motorický vývoj dítěte v raném období života. Vložené videoukázky reflektují odborný text a umožňují reálnější představu pohybového vývoje v kapitolách Pohyb a vývoj dítěte, Motorický vývoj dítěte a Učení se pohybovým dovednostem. Elektronická publikace dále prezentuje a přibližuje možnosti pohybu v mateřské škole v kapitolách Uplatnění pohybových činností v RVP PV a Pohybové kompetence dítěte v předškolním věku.

Předložená publikace je určena studentům pedagogicky zaměřených vysokých škol. Dále ji mohou využít pedagogové v praxi i odborná veřejnost.

Děkujeme zákonným zástupcům za souhlas pro využití fotografií a videozáznamů. Zároveň bychom chtěli velmi poděkovat za cenné rady a konzultace při tvorbě publikace docentu Vladislavu Mužíkovi.


Autoři publikace

Mgr. Iva Kouřilová

Mgr. Iva Kouřilová

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc

doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc

Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.

Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.

Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Osobní stránka v IS MU

Melissa Janošek

Melissa Janošek

Dítě na fotografiích a videoukázkách

Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace
  • Grafické zpracování publikace

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Projekty

MUNI/FR/0984/2019
Multimediální opora pro studenty Učitelství mateřských škol – Pohyb dětí v předškolním věku

Pro studijní obor Učitelství pro mateřské školy bude vytvořena multimediální publikace, která bude obsahovat videoukázky se zaměřením na motorický vývoj dítěte a praktické ukázky pohybových aktivit v MŠ.

Tento příspěvek vznikl s podporou projektu specifického výzkumu MUNI/A/1490/2020 „Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pro předškolní a mladší školní věk“ realizovaného na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Elektronická publikace vznikala v návaznosti na tvorbu disertační práce s přepokládaným názvem 'Komparace vybraných vzdělávacích programů předškolního vzdělávání se zaměřením na tělovýchovné pohybové aktivity '.

Tiráž

Pohyb v životě dítěte (od narození do předškolního věku)

Multimediální elektronický výukový materiál

Kouřilová, Iva | Dvořáková, Hana | Vojtíková, Lenka | Janošková, Hana

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2021

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 20201

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-8644-9

© 2021 Masarykova univerzita