Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Doporučená a použitá literatura

Literatura

 • B. Alberts et al. Základy buněčné biologie. Espero Publishing. Překlad z anglického originálu Essential Cell Biology, Garland Publishing, New York, 1998
 • B. Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 4rd edition, Garland Science, New York 2002
 • R. A. Weinberg. Biology of Cancer, Garland Science, 2007, CD-ROM
 • U.R. Folsch, K. Kochsiek, R.F. Schmidt: Patologická fyziologie, GRADA Publishing, Praha 2003
 • Z. Adam, J. Vorlíček a kolektiv. Hematologie II: Přehled maligních hematologických nemocí. GRADA Publishing, spol. s r.o., 2001
 • Z. Adam, J. Vorlíček, J. Koptíková: Obecná onkologie a podpůrná léčba, GRADA Publishing, Praha 2003
 • Z. Adam, J. Vorlíček, J. Vaníček a kolektiv. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob (druhé, aktualizované a doplněné vydání). Grada Publishing, a.s., 2004
 • P. Klener: Klinická onkologie, Nakladatelství Galén a Karolinum UK Praha, 2002
 • J. Krejsek, O. Kopecký: Klinická imunologie, NUCLEUS HK, 2004
 • V. Hořejší, J. Bartúňková: Základy imunologie, 2. vydání, Triton, Praha 2002
 • Rejthar, B. Vojtěšek: Obecná patologie nádorového růstu, GRADA Publishing, s. r. o., 2002
 • M. Jablonská a kol.: Kolorektální karcinom. Časná diagnóza a prevence,  GRADA Publishing, s.r.o. 2000
 • Epigenetics and Human Health: Linking Hereditary, Environmental and Nutritional Aspects. Eds. Haslberger A.G., Gressler S. WILLEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2010
 • Cell Adhesion: Frontiers in Molecular Biology. Ed. Beckerle M.C., Oxford University Press, 2001
 • K. M. Debatin, S. Fulda: Apoptosis and Cancer Therapy (Vol. 1, 2), WILLEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2006
 • Cell Cycle Control and Dysregulation Protokols. Cyclin, Cyclin-Dependent Kinases, and Other Factors. Metods in Molecular Biology, Vol. 285. Eds. Giordano A. and Romano G., Humana Press Inc., 2004
 • Filip S., Mokrý J., Hruška I. Kmenové buňky: Biologie, medicína, filozofie. Edice Makropulos. Praha: Galén, 2006
 • T. Eckschlager a kolektiv. Průtoková cytometrie v klinické praxi. Grada Publishing, 1999
 • Z. Wilhelm a kolektiv. Výživa v onkologii. Národní centrum  ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno, 2004
 • D. Heber et al., Nutritional Oncology, Elsevier Inc., 2006
 • Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes, 5th edition. Eds. Vance D.E. and Vance J.E., Esevier, 2008
 • Dietary Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Cancer, Eds. Calviello G., Serini S. Springer Science+Business Media B.V., 2010
 • S. Štípek a kol.: Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a v nemoci, GRADA Publishing, s.r.o. 2000
 • Oxidants in Biology: A Question of Balance, eds. Valacchi G. and Davis P. A., Springer Science &Business Media B. V., s 2008
 • Carcinogenesis, Vol. 21, 2000 – celé číslo
 • Carcinogenesis, Vol. 31, 2010 – celé číslo

Internetové zdroje

Cancer Biology – Inside Cancer: A Multimedia Guide to Cancer
http://www.insidecancer.org/

Reviews

 • J. Hofmanová, M. Machala, A. Kozubík: Epigenetic mechanisms of carcinogenic effects of xenobiotics and in vitro methods of their detection. Review. Folia Biologica (Prague) 46, 165-173, 2000.
 • Kozubík A., Vaculová A., Souček K., Vondráček J., Turánek J., Hofmanová J.: Novel anticancer platinum(IV) complexes with adamantylamine – their efficiency and innovative chemotherapy strategies modifying lipid metabolism. Metal-Based Drugs (review article), vol. 2008, Article ID 417897, 15 pages, 2008.
 • Hofmanová J., Souček K., Vaculová A., Kozubík A.: Fatty acids in the modulation of reactive oxygen species balance in cancer. Chapter 6. In: monography  „Oxidants in Biology: A Question of Balance”, edited by Valacchi G. and Davis P. A., Springer Science &Business Media B. V., pp. 129-154, 2008.
 • Hofmanová J., Vaculová A., Kozubík A.: Regulation of the metabolism of polyunsaturated fatty acids and butyrate in colon cancer cells. Review. Current Pharmaceutical Biotechnology 13, 2012, Bentham Science Publishers.
 • Skender B., Hyršlová Vaculová A., Hofmanová J.: Docosahexaenoic fatty acid (DHA) in the regulation of colon cell growth and cell death: a review. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 156(3): 186-199, 2012
prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. |
ÚEB Biol, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012–2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041