Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Anotace

Tento text je určen zejména pro studenty předmětu „M3121 Pravděpodobnost a statistika I“. Jde o základní kurz pravděpodobnosti a matematické statistiky, který je výchozím pro další teoretické i aplikačně zaměřené stochastické předměty.

Kurz obsahuje axiomatický přístup k teorii pravděpodobnosti, dále popisuje náhodné veličiny a náhodné vektory a rozdělení pravděpodobností. Poté se zabývá charakteristikami rozdělení pravděpodobností, zejména charakteristikami polohy a variability, zmínka je též o charakteristické funkci. Závěr kurzu je věnován zákonům velkých čísel a centrální limitní větě. Většina tvrzení je přímo dokázána, některé složitější pasáže se odkazují na literaturu. Zkoumaná problematika je demonstrována na příkladech se snahou o lepší srozumitelnost textu. Pro více příkladů odkazujeme studenty na cvičení k tomuto kurzu.

Tip!

Nastavte si lupu pro zvětšování matematických výrazů. Klikněte pravým tlačítkem na libovolný matematický výraz a nastavte si způsob, kterým se lupa bude aktivovat, viz následující obrázek. Nastavení stačí provést jednou pro celou publikaci.


návod na zvětšování výrazů

Ke stažení

Autoři publikace

RNDr. Marie Forbelská, Ph.D. RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta MU

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Jan Koláček, Ph.D. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta MU

Osobní stránka v IS MU

Tiráž

Pravděpodobnost a statistika I

Multimediální elektronický výukový materiál

Forbelská, Marie | Koláček, Jan

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2013

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2013

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-6710-3

© 2013 Masarykova univerzita

RNDr. Marie Forbelská, Ph.D., Mgr. Jan Koláček, Ph.D. |
ÚMS, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041