Přihlášení do IS MU
Recenzováno
Pravděpodobnost a statistika I

Pravděpodobnost a statistika I

Autoři: Forbelská, Marie - Koláček, Jan

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2013

Výuková publikace Pravděpodobnost a statistika I obsahuje axiomatický přístup k teorii pravděpodobnosti, dále popisuje náhodné veličiny a náhodné vektory a rozdělení pravděpodobností. Poté se zabývá charakteristikami rozdělení pravděpodobností, zejména charakteristikami polohy a variability, zmínka je též o charakteristické funkci. Závěr je věnován zákonům velkých čísel a centrální limitní větě. Většina tvrzení je přímo dokázána, některé složitější pasáže se odkazují na literaturu. Zkoumaná problematika je demonstrována na příkladech se snahou o lepší srozumitelnost textu. Publikace je určena zejména pro studenty předmětu PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Přírodovědecká fakulta

Obor: Obecná matematika

Recenzováno: Ano

Jazyk: čeština

První vydání: 22. listopadu 2013

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 22. listopadu 2013

ISBN: 978-80-210-6710-3

http://is.muni.cz/elportal/?id=1130308Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX