Google Citations

Evidence publikací a jejich citovanosti na Internetu

Jednou ze služeb poskytovaných společností Google je i Google Scholar Citations (GSC) umožňující evidenci vašich publikací a jejich citovanosti na Internetu. Narozdíl od klasických citačních databází Web of Science a Scopusu, v nichž je sledována citovanost u specifického výběru časopisů či knih, GSC poskytuje autorovi informace o tom, jak jsou citovány i publikace neevidované v těchto databázích, případně volně zveřejněné na Internetu (např. vystavený text na osobních webových stránkách). Autor tak má možnost dozvědět se více o tom, kdo všechno další měl důvod z jeho díla čerpat informace či na ně odkazovat.

GSC je službou zdarma pro majitele účtu u Googlu a je dostupná na adrese https://scholar.google.com/citations.

Jak si vytvořit účet u Googlu

Otevřete vyhledávač Google (http://www.google.cz) a vpravo nahoře kliknete na +Vy. Na následující stránce zadáte vámi běžně užívanou e-mailovou adresu, načež budete vyzváni k vytvoření hesla pro účet Google.

Jak si vytvořit účet u Googlu

Po jeho zadání se aktivuje česky psaný průvodce vytvořením účtu, podle jehož instrukcí registraci snadno dokončíte.

Jak si vytvořit účet u Googlu

Představení stránky s profilem autora

Po otevření adresy https://scholar.google.com/citations zobrazíte svůj profil.

Představení stránky s profilem autora

Přidání záznamu do profilu autora

 1. Ve svém profilu kliknete na Add a otevřete stránku s nabídkou jmén a záznamů, které Google vyhodnotil jako publikace, na nichž jste se autorsky podílel.

 2. V případě nalezení svého jména klikněte na Zobrazit všechny články (viz níže obrázek vlevo)

  Přidání záznamu do profilu autora
 3. Na následující stránce s jednotlivými záznamy označte ty, jejichž jste skutečným autorem nebo spoluautorem, a výběr uložte kliknutím na zcela dole umístěné tlačíko Add. Dříve uložené záznamy již znovu přidat nelze a navíc je na to vpravo uvedeno upozornění.

  Přidání záznamu do profilu autora
 4. Po přidání záznamů je vhodné pro jistotu výše uvedeným postupem ověřit, jestli i pod dalšími Googlem nabídnutými jmény není nějaká další vaše publikace, jejímž jste např. spoluautorem, editorem apod.

Upravování uložených záznamů

 1. Při potřebě upravit již uložený záznam (např. doplnit chybějící údaje) klikněte v seznamu vašich publikací na název příslušného záznamu a po jeho zobrazení klikněte na tlačítko Upravit.

  Upravování uložených záznamů
 2. Zobrazí se stránka s možností upravovat/doplňovat jednotlivé údaje, přičemž v záhlaví formuláře s poli jsou záložky pro volbu typu dokumentu. Po skončení úprav vše uložíte kliknutím na nahoře i dole umístěné tlačítko Uložit.

  Upravování uložených záznamů