Publons

Evidence publikací a jejich citovanosti ve Web of Science

Publons je systém vyvinutý společností Clarivate Analytics a dostupný na adrese https://publons.com. Jedná se o systém umožňující autorům evidenci jejich publikační činnosti a v případě publikací evidovaných ve Web of Science i systémové sledování jejich citovanosti. Výhodou služby Publons je rovněž přidělení unikátního identifikátoru nově registrovanému autorovi, což při jeho důsledné evidenci publikací v této službě významně pomůže jednoznačně identifikovat jeho díla a zpřesnit provázání údajů o autorech a záznamů publikací ve Web of Science.

Publons umožňuje:

Jak se zaregistrovat

 1. Otevřete adresu https://publons.com. Jestliže již máte vytvořený účet ve Web of Science nebo EndNote Basic, klikněte na Log In a přihlašte se. V jiném případě klikněte na Register.

  Jak se zaregistrovat na Publons.com
 2. Novým uživatelům se zobrazí registrační formulář, do něhož uveďte své jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Po potvrzení zadaných údajů kliknutím na tlačítko Register se zobrazí stránka, kde zaměstnanci Masarykovy univerzity vyplní níže zmíná pole formuláře uvedeným způsobem.

  Při jejich vyplňování Publons nabídne volbu již dříve vložených názvů, přičemž kvůli sjednocení údajů je třeba postupovat jednotně:

  • Institution: Masaryk University (anglický název instituce)

  • Sub-org/Dept: Faculty of Medicine (anglický název vaší fakulty/vašeho pracoviště)

   registrační formulář

Představení stránky s profilem autora

Představení stránky s profilem autora

Jak upravit profil autora a přidat další afiliace

Chcete-li upravit svůj profil a přidat například informace o dalších institucích, za které jste publikovali některé z publikací, postupujte tímto způsobem:

 1. Na úvodní obrazovce kliknete na Settings.

  Jak upravit profil autora a přidat další afiliace
 2. Zobrazí se stránka, na níž kliknete na příslušnou záložku (Profile, Affiliation atd.), načež se zobrazí pole s údaji, které můžete upravovat či doplňovat. Jestliže aktuálně působíte na více institucích, tak v sekci Settings - Affilations kliknutím na Add another přidáte další

  Jak upravit profil autora a přidat další afiliace

Jak přidat záznamy publikací

 1. Kliknutím na PublicationsImport Publications zobrazíte stránku, kde můžete přidat záznamy vašich publikací jejich

  • zkopírováním z databáze Web of Science či jejích dílčích bází,

  • importováním z ORCID nebo pomocí identifikátoru (název nebo DOI),

  • nebo nahráním souboru se záznamy, který jste předtím vyexportovali ve formátu RIS z jiné databáze.

  Jak přidat záznamy publikací
 2. Zvolením první možnosti (Import from Web of Science) vyhledávač automaticky zobrazí publikace korespondující s vaší e-mailovou adresou nebo vaším jménem. Kliknutím na See My Web of Science Publications zobrazíte nalezené publikace, ze kterých vyberete ty své a uložíte si je kliknutím na Import Selected Publications.

  Jak přidat záznamy publikací

  Pro přidávání v budoucnu vydaných publikací doporučujeme vždy v novém roce zadat kromě jména a příjmení předchozí rok a zúžit tak výběr záznamů, ze kterých vyberete ty vaše.

 3. Nyní je již součástí vašeho profilu seznam publikací obsahující bibliografické údaje příslušné publikace, případně i DOI (Digital Object Identificator) s odkazem na plný text publikace na stránkách vydavatele a údaj o citovanosti dané publikace ve Web of Science.

  Jak přidat záznamy publikací

Citační metriky

Kliknete-li na Public Profile a poté na Metrics, zobrazí se grafické znázornění citovanosti publikací včetně údajů o výši h-indexu, počtu záznamů v seznamu či jejich průměrné citovanosti.

Citační metriky