Úvodem

Nezbytnou součástí vědecké činnosti je evidence a vykazování publikační činnosti a její citovanosti, zvláště v databázích Web of Science a Scopus. Protože však jména a příjmení autorů jsou mnohdy publikována různými způsoby (např. celé jméno × iniciála, jméno a příjmení s diakritikou, nebo bez ní apod.), bývá obtižné jednoznačně identifikovat publikace, které daný autor napsal. Zároveň autoři mnohdy publikují i jinak než v časopisech evidovaných ve Web of Science a Scopusu, např. v časopisech neevidovaných v těcho databázích, zveřejňují nevydané texty v různých online repozitářích, na svých webových stránkách apod. Přitom je ale logicky zajímá, jestli jejich texty byly pro někoho dalšího přínosem, tj. jestli byly čteny a citovány. Ve výsledku z toho všeho vzniká potřeba nástroje umožňujícího všechny tyto požadavky uspokojit a jednoznačně identifikovat autorovy publikace, případně evidovat jejich čtenost/citovanost.

Cílem následujícího textu je stručně představit v současnosti již obecně známé a zavedené nástroje umožňující autorům jednoduše informovat o své publikační činnosti a její čtenosti/citovanosti.


Ke stažení

Evidence publikací na internetuStáhnout publikaci ve formátu ePub Evidence publikací na internetuStáhnout publikaci ve formátu PDF

Autor publikace

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Knihovna univerzitního kampusu – Správa Univerzitního kampusu Bohunice

Osobní stránka autora v IS MU

Technická a grafická spolupráce:

{LOGO_IS_ALT}

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Tiráž

Evidence publikací na internetu

Multimediální elektronický výukový materiál

Kratochvíl, Jiří

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2020

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2020

© 2020 Masarykova univerzita