Přihlášení do IS MU
Recenzováno
Zpracování bakalářské práce

Zpracování bakalářské práce (3. vydání)

Autoři: Lízal, Pavel

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2014

Cílem e-publikace Zpracování bakalářské práce je uvést studující do základů vědecké komunikace, které lze uplatnit při vyhledávání odborných informací v biologii a psaní odborných textů s důrazem zejména na sepsání kvalitní bakalářské práce a to jak po obsahové, tak i formální stránce. Obsahem je především teoretický souhrn rad a doporučení doplněný také přehledem nejčastějších chyb. Výukový materiál se využívá v předmětu PřF: Bi2401 Zaměření a zpracování bakalářské práce.


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 21. listopadu 2006

Poslední aktualizované vydání: 3. vydání, 10. února 2014

ISBN: 978-80-210-6760-8

http://is.muni.cz/elportal/?id=1164685Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX